Er priserne inklusiv gebyr og afgifter til staten?

Vi opkræver de lovbestemte afgifter, som f.eks. stempelafgift, skadesforsikringsafgift og stormflodsbidrag. Læs mere om statsafgifter