Er priserne inklusiv gebyr og afgifter til staten?

Hos Alka har vi ingen opkrævningsgebyrer.

Vi opkræver dog de lovbestemte afgifter, som f.eks. stempelafgift, skadesforsikringsafgift og stormflodsbidrag. Læs mere om statsafgifter