Personskade

Gode råd når du er kommet til skade

Når du eller dine børn er kommet til skade

Hvad gør du, når uheldet er ude og du eller din børn er kommet til skade? Vi har samlet et par gode råd.
  • Hvis dit barn har fået en tandskade, skal I kontakte barnets kommunale tandpleje. Indtil barnet fylder 18 år, sker al behandling samt vurdering af skaden nemlig hos dem. 

   Det er en god idé at få registreret skaden hos Alka - uanset skadens størrelse og barnets alder. Der kan nemlig senere (typisk efter barnet fylder 18 år) være behov for yderligere behandling, som bliver betalt af dit barns ulykkesforsikring.

  • Ved øvrige skader anbefaler vi, at dit barn har været til konsultation hos lægen eller på sygehuset, før du anmelder skaden til Alka.

  • Dit barn er dækket 24 timer i døgnet, også under arbejde
  • Når du har fået en skade på dine tænder, skal du anmelde det til os.

  • Vi tager med det samme stilling til om skaden er dækket af din ulykkesforsikring. Hvis den er, så sender vi dig et skema, hvor din tandlæge kan beskrive den nødvendige behandling.
  • Hvis du har været indblandet i et trafikuheld og har fået en personskade, kan du også få erstatning fra modpartens forsikring. Uanset om det er dig eller den anden part, der er skyld i uheldet.

  • Når du har fået oplysningerne, skal du kontakte den anden parts forsikringsselskab og anmelde din personskade. Det er vigtigt, at du anmelder skaden til modpartens forsikring, da du her kan få erstatning for blandt andet svie og smerte - som din egen ulykkesforsikring ikke dækker.

  • Ved du ikke hvor modparten er forsikret, kan vi forsøge at hjælpe dig med at finde frem til dette.
  • Inden du anmelder din skade til Alka, anbefaler vi, at du har været til konsultation hos lægen eller på sygehuset.

   En skade kan som udgangspunkt anmeldes indtil 3 år efter, den er sket. Du skal dog til enhver tid kunne dokumentere skaden via dokumentation fra læge, behandler eller hospital tilbage fra da skaden skete.

  • Hvis du har behov for genoptræning efter en skade, dækker din ulykkesforsikring i mange tilfælde din udgift til netop dette. 
   Ulykkesforsikringen dækker genoptræning hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør og osteopat.
  • Inden du anmelder din skade til Alka, anbefaler vi, at du har været til konsultation hos lægen eller på sygehuset.

   En skade kan som udgangspunkt anmeldes indtil 3 år efter, den er sket. Du skal dog til enhver tid kunne dokumentere skaden via dokumentation fra læge, behandler eller hospital tilbage fra da skaden skete.

  • Hvis du har behov for genoptræning efter en skade, dækker din ulykkesforsikring i mange tilfælde din udgift til netop dette. 
   Ulykkesforsikringen dækker genoptræning hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør og osteopat.
  • Hvis du har fået en skade, mens du var på arbejde, skal du sørge for, at din arbejdsgiver anmelder skaden til arbejdsskadeforsikringen. Arbejdsskader skal anmeldes via virk.dk. Har du selv en heltidsulykkesforsikring i Alka, kan du også anmelde skaden hertil. Du skal være opmærksom på, at arbejdsskadeforsikringen går forud for din ulykkesforsikring. Udgifter så som behandling ved fysioterapeut, kiropraktor eller tandlæge, skal derfor først søges dækket på arbejdsskadeforsikringen.
  • Når du har fået afgørelse i arbejdsskadesagen, skal du sende en kopi af afgørelsen til din ulykkesforsikring.
 • Har du fået en skade på dine briller som følge af en ulykke, er det din Indboforsikring, der eventuelt dækker skaden. 

  Hvis du har en Indboforsikring i Alka, kan du her anmelde skaden online.

 • Når du har tegnet en ulykkesforsikring via dit forbund og er kommet til skade, er det Alka, der behandler skaden for dig. 

  Ønsker du at se, hvordan du er dækket ind via dit forbund, kan du læse mere her.

 • Spørgsmål og svar

  Behandling af skade

   Hvor hurtigt behandler I min skade?

   I langt de fleste tilfælde, kan vi allerede ved første henvendelse tage stilling til, om din skade er dækket af din forsikring eller ej.

   Herefter vil vi sammen gennemgå det videre forløb.

   For at få erstatning fra din ulykkesforsikring, kræver det, at du har et varigt mén. Det tager typisk et år, før man kan vurdere, om man har et varigt mén.

   Hvorfor skal I bruge mit samtykke?

   Når vi skal indhente oplysninger via læge, sygehus, politi eller andre forsikringsselskaber, kræver loven, at vi har fået dit samtykke først, da dokumenterne kan indeholde personfølsomme oplysninger om dig.

   Kan jeg selv kontakte en behandler?

   Ja, du kan sagtens selv tage kontakt til en behandler. Vi kan dog først love dig dækning, når skaden er anmeldt til os.

   Når et ulykkestilfælde er dækket af forsikringen, dækker vi behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør eller en osteopat.

   Jeg er blevet syg, dækker min forsikring?
   Din ulykkesforsikring dækker desværre ikke sygdom eller ulykker som skyldes sygdom.
   Hvad er méngrad?

   En méngrad er de fysiske varige gener, du får ved et ulykkestilfælde. Det betyder gener, der ikke forsvinder ved behandling og som du derfor må leve med resten af livet. Méngraden bliver fastsat ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

   Læs mere om Ulykkesforsikring og méngrad

  Selvrisiko

   Hvad er min selvrisiko?
   Der er ingen selvrisiko på din ulykkesforsikring.

  Udbetaling ved skade

   Hvordan får jeg udbetalt min erstatning?

   Du har ret til erstatning, hvis du efter ulykken har pådraget dig et varigt mén på minimum 5 %.

   Når vi har fastsat din erstatning, udbetaler vi beløbet til din NemKonto med mindre andet er oplyst. Erstatningen for varigt mén er skattefri.

   Kan jeg få erstatning fra flere selskaber?

   Ja, du kan få erstatning for varige mén, hvis du har flere ulykkesforsikringer – også fra forskellige forsikringsselskaber.

   Hvis du skal have dækket behandlingsudgifter til f.eks. fysioterapeut eller tandlæge, kan du dog kun få udbetaling fra en forsikring.

  Forværring af skade

   Hvordan genoptager jeg min sag?

   Du har mulighed for at genoptage en sag, hvis din tilstand har ændret sig væsentligt efter sagens afslutning.

   Forværringen af din tilstand skal være direkte følge af dit ulykkestilfælde, for at sagen kan genoptages. Ønsker du at genoptage din sag, skal du sørge for at fremskaffe lægelig dokumentation fra egen læge, sygehus eller specialister.

Hvordan er du dækket

På Mit Alka får du et overblik over dine forsikringer og hvordan du er dækket.  

Log på Mit Alka