Få overblik over reglerne

Gebyrer og statsafgifter

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Alkas gebyrer

Vi opkræver de lovbestemte afgifter, som f.eks. skadeforsikringsafgift og naturskadeafgift. Fra 1. maj 2020 opkræves betalingsgebyr, med mindre du betaler dine forsikringer via MobilePay. Læs mere under Betalingsgebyr nedenfor.

Ved manglende betaling

Når du modtager din regning på forsikringspræmien eller selvrisikoen i forbindelse med en skade, har vi noteret en dato for seneste betaling. Hvis du ikke betaler din regning til tiden, opkræver vi et gebyr ved næste præmieopkrævning. Ved vedvarende manglende betaling kan det også ske, at vi opsiger din forsikring helt. Ved manglende betaling af en skade, er gebyrerne en del af det samlede beløb i rykkerne. 

 • Gebyr ved rykker 1: 100,00 kr. 
 • Gebyr ved rykker 2: 100,00 kr.

Du støtter både staten og forskellige hjælpefonde

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræves der afgifter til staten og til forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Folketinget vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne er blevet bedt om at opkræve disse afgifter.
 • Pr. 1. maj 2020 opkræves betalingsgebyr, hvis du betaler dine forsikringer via Betalingsservice eller indbetalingskort. Betaling via MobilePay vil fortsat være gebyrfrit. Som medlem i et af de forbund som Alka samarbejder med, opkræves ikke betalingsgebyr uanset betalingsform.

  Gebyrsatser pr. 1. maj 2020:
  Betalingsservice koster 6,5 kr. i gebyr pr. opkrævning. En del af dette gebyr betaler Alka videre til Betalingsservice.
  Indbetalingskort koster 35 kr. i gebyr pr. opkrævning.
  MobilePay er gebyrfrit.

  På Mit Alka er det altid muligt at ændre betalingsform på hver enkelt forsikring. Det er samtidig muligt at skifte mellem årlig og månedlig betaling.

 • Du skal betale skadesforsikringsafgift af dine forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer. Alka opkræver afgiften og betaler den videre til staten.

   

 • Indbo-, hus- og fritidshusforsikringer opkræves hvert år naturskadeafgift. Afgiften er 40 kr. pr. kalenderår pr. forsikring og indbetales til Naturskaderådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet. Alka opkræver afgiften og betaler den videre til Naturskaderådet.

  Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Naturskaderådet afgør, at der er tale om stormflod, stormfald, oversvømmelse eller tørke.

   

 • Alle bilforsikringer opkræves et miljøbidrag på 84 kr. om året. Miljøbidraget bruges til at finansiere den skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges. Alka opkræver bidraget og betaler pengene videre til de statslige told- og skattemyndigheder.

   

 • Har du en indboforsikring eller en husforsikring hos os, vil du blive opkrævet et bidrag på 40 kr. om året pr. forsikring. Det gælder fra d. 1. januar 2024.

  Alka opkræver bidraget og betaler det videre til Garantifonden.

   

 • Når du tegner en bil-, motorcykel- eller knallertforsikring, bliver du opkrævet statsafgift for køretøjet. Prisen på din forsikring er inklusiv statsafgift, og den svarer til 42,9% af selve forsikringspræmien på ansvarsdelen af din bil- eller motorcykelforsikring. For knallertforsikringer udgør statsafgiften 230 kr. fast hvert år. Alka opkræver afgiften og betaler den videre til staten.

   

Find din pris

Beregn prisen på dine forsikringer og køb dem direkte på alka.dk. 

Beregn din pris

Privatliv og sikkerhed

Læs mere om, hvordan Alka sikrer din sikkerhed på nettet

Privatliv og sikkerhed

Forsikringssvindel

Læs om, hvordan Alka håndterer forsikringssvindel

Læs om forsikringssvindel