Børneulykkesforsikring

Beregn pris

Sådan forsikrer du dit barn bedst muligt

Hvert år kommer mange børn ud for en ulykke, mens de er i skole, i fritidsklub eller dyrker sport. Ofte er det tænderne, det går ud over, og det konstateres ikke altid før flere år efter de kommunale forsikringer er ophørt. Derfor anbefaler vi, at du har en børneulykkesforsikring - så dine børn er dækket 24 timer i døgnet hvis de kommer til skade, også i skole, institution, til sport eller på fritidsjob.

Dækker méngrad, genoptræning og tandskade

Børneulykkesforsikringen gælder frem til barnet bliver 18 år og dækker, hvis der for eksempel er tale om varige mén eller hvis der er økonomiske udgifter i forbindelse med genoptræning eller tandskader efter et ulykkestilfælde. Du kan læse mere om méngrader og erstatninger her.

Hvad koster Alkas børneulykkesforsikring?

Beregn din pris på børneulykkessforsikringen online længere nede på siden. Du kan vælge at betale din forsikring månedligt i stedet for en gang om året. Det er helt uforpligtende at beregne en pris og få et tilbud.

 • Dækning

  Børneulykkesforsikringen dækker

  • Tand- og tyggeskader der er opstået, inden barnet fylder 18 år.
  • Alle typer sport
   Dækker skader, der sker i forbindelse med sport, uanset hvilken sport dit barn dyrker. 
  • Varigt mén fra 5 %
   Erstatningen udmåles helt skematisk. Så ved en méngrad på f.eks. 10 procent og en forsikringssum på 1.000.000 kroner, får du udbetalt 100.000 kroner.
  • Dobbelt erstatning ved mén på 30 % eller derover

  Tilvalg

  • Strakserstatning
   Her og nu udbetaling på 12.000 kr. ved knoglebrud. Har du en Børneulykkesforsikring hos Alka, kan du tilvælge strakserstatning på Mit Alka.
  • Visse kritiske sygdomme
   Hvis dit barn får en af de kritiske sygdomme, der er dækket af forsikringen, udbetales der både en strakserstatning på 100.000 kr. og en sygdomserstatning (en procentdel af invaliditetsdækningen).

   Dette gælder bl.a. ved kræft, type 1 og 2 sukkersyge, operationskrævende hjertesygdomme, meningitis, svær epilepsi og kronisk nyresvigt.

  Børneulykkesforsikringen dækker ikke

  • Ulykker som skyldes sygdom
  • Hvis barnet er påvirket af alkohol/narkotika eller har handlet groft uagtsomt
  • Skader på tænder, der i forvejen er svage/skadet
 • Spørgsmål og svar

   Dækker Børneuykkesforsikringen, hvis mit barn dyrker sport?
   Ja, så længe dit barn ikke dyrker professionel sport, dækker børneulykkesforsikringen. Hos Alka er farlig sport med i børneulykkesforsikringen. Du skal derfor ikke tænke på, hvilken sportsgren dit barn dyrker. 
   Dækker forsikringen skader, der er sket, før jeg købte forsikringen?
   Nej, forsikringen dækker ikke skader, der er sket, før forsikringen blev købt.
   Dækker forsikringen sygdom?
   Børneulykkesforsikringen dækker generelt ikke sygdom og heller ikke ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. Dog dækker den, hvis barnet taber synet på et eller begge øjne på grund af sygdom – eller hvis barnet taber hørelsen på et eller begge ører på grund af sygdom.
   Dækker forsikringen skader på legemsdele, der tidligere har været beskadiget?
   Ulykkesforsikringen dækker eventuelle forværringer der skyldes en ny skade. De gener der allerede var til stede inden skaden, vil blive fratrukket. Man kan ikke få erstatning for de samme gener flere gange.
   Hvordan får jeg månedlig betaling?

   Du kan vælge at betale dine forsikringer månedligt over Betalingsservice eller Mobilepay i stedet for en gang om året. På den måde kan du fordele udgifterne. 

   Læs mere om fordelene - og se hvordan du kan tilmelde dig månedlig betaling

 • Betingelser og faktaark

Beregn din pris

Når du får en pris, et tilbud eller køber en forsikring online, træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering. I den automatiske afgørelse om pris og vilkår indgår de oplysninger du indtaster, sammenholdt med vores vurdering af din risiko for skader. Pris og vilkår kan fx afhænge af, hvor mange skader du tidligere har haft, hvor du bor, størrelsen af dit hus, din bilmodel mv. Afgørelsen kan resultere i, at du får en højere eller lavere pris afhængig af din risiko for skader eller, at vi kun kan beregne din pris i telefonen. Du kan altid ringe og tale med vores medarbejdere på 70 12 14 16, om de afgørelser vi træffer. Vi behandler din personoplysninger for at kunne give dig et tilbud og gemmer dem til statistik og markedsføring. Under Persondata- og cookiepolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvem vi deler dem med.