Om Alka

Privatliv og sikkerhed

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Din sikkerhed er vigtig for os

Alkas privatlivspolitik hvor du kan læse om vores regler for behandling af personoplysninger.
Din sikkerhed er vigtig for os og du bedes derfor læse teksten grundigt igennem.

Alka er dataansvarlig

Alka indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for rådgivning, administration og markedsføring. Vi anvender også oplysningerne til undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre vores service, rådgivning og tekniske løsninger.  Indsamlingen foregår både på www.alka.dk og i telefonen. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger.
Alka passer som dataansvarlig godt på dine oplysninger, og du kan derfor roligt indtaste dine personlige oplysninger på www.alka.dk.

Optagelse af telefonsamtaler

For løbende at kunne forbedre vores service, kan vi optage dele af indgående telefonsamtaler mellem dig og os. Vi anvender udelukkende optagelserne til interne uddannelsesmæssige formål og dokumentation. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer generelt disse optagelser i 3 måneder, hvorefter de slettes.

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Cpr-nummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • IP-adresse
 • Tidligere selskab & skadeforløb
 • Medlemskab af fagforbund
 • Helbredsoplysninger ved personskade
 • Registrering i RKI eller lignende debitorregistre
 • Skyldigt dagsgebyr til DFIM – læs mere her

Hvis du selv frivilligt via sociale medier eller på anden måde afgiver personfølsomme oplysninger, kan vi dog på denne måde have oplysningerne i vores databaser.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er disse:

 • Korrekt præmieberegning – se mere om priser her
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via cpr-registret
 • Mulighed for at udbetale evt. erstatning direkte til NemKonto
 • Opkrævning af præmie via BS
 • Mulighed for dig til at tilgå Mit Alka (din egen side på alka.dk) med NemID
 • Oplysninger til en teknologisk løsning, som finder sager, der potentielt kan indeholde svindel – se mere her
 • Tilpasning/personalisering af www.alka.dk, med henblik på vejledning og salg af relevante forsikringer og tilvalgsdækninger
 • Overholdelse af gældende dansk lovgivning – Databeskyttelsesloven og EU-databeskyttelsesforordning:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af grundlæggende principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med kunder og tredje parter
  • Statistik

Hvordan indsamler vi oplysninger

Vi indsamler oplysninger på flere måder:

Ved brug af cookies
Ved at du selv afgiver oplysninger, f.eks. ved køb af forsikringer eller svarer på spørgeskemaer
Ved at du afgiver oplysninger under telefonisk eller chat kontakt med Alka
Ved at du benytter de sociale medier som Facebook hvor du aktivt skriver kommentarer til vores artikler, følger en af vores profiler eller på anden måde kommunikerer med os via de sociale medier.

Kilder

Persondata indsamles bl.a. fra fagforbund, hvor Alka tjekker om der er et medlemskab som udløser rabat. Dette sker dog kun, hvis du har givet samtykke til denne kontrol
Fagforbundet oplyser os ligeledes hvis du takker ja til en gruppeulykke eller hvis du er omfattet af en kollektiv lønforsikring og du bliver arbejdsledig.
Vi modtager oplysninger fra CPR-registret, således du ikke behøver fortælle os hvis du flytter, vi får automatisk besked. Dog ikke, hvis du er registreret med ”hemmelig adresse”.
Hvis du køber en ny bil og ønsker Alka som forsikringsselskab får vi automatisk besked fra DMR.
Alka indsamler ligeledes data om din bolig. Dette gør vi via det offentlige BBR-register.

Det juridiske grundlag for indsamlingen

Ved indsamling

Vi indsamler og bruger kun oplysninger, som er nødvendige for at indgå, administrere og opfylde aftalen. De oplysninger vi behandler under tilbud og indtegning, afhænger af den type forsikring der er tale om. Vi bruger ikke helbredsoplysninger ved indtegning.

Ved skadebehandling

Når vi behandler skader på private og kollektive forsikringer, registrerer vi kun de oplysninger som er nødvendige for at behandle skaden og opgøre erstatningen. Se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2 litra f(retskrav) og artikel 6 stk. 1, litra f (legitime interesser).

Automatiske, individuelle beslutninger

Persondata behandles til brug for automatiske afgørelser (profilering), individuel beslutningstagning eller profilering, hvilket vil sige, at det er en automatik prissætning der ligger til grund for den pris du får når du taster dine personoplysninger ind i vores system på www.alka.dk.
Du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er tilfældet, hvis du har fået et tilbud eller tegnet en forsikring via www.alka.dk, eller hvis du anmelder en skade digitalt, hvor vores pris og erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du har ret til at tale med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Videregivelse af dine personoplysninger

Som udgangspunkt har Alka tavshedspligt efter Lov om finansiel virksomhed og behandler derfor dine personoplysninger fortroligt.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre, medmindre du har givet dit samtykke jf. Lov om Finansiel virksomhed § 117 & 123 eller hvis der er hjemmel i lovgivningen.
I nogle tilfælde har Alka også pligt til at videregive oplysninger – eksempelvis til SKAT.

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende kategorier af modtagere:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefælle/samlever, børn og sikrede på kollektive forsikringer)
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Vidner
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration, behandling og udbedring af skader (taksatorer, værksteder, håndværkere, alarmcentraler og transportører)
 • Behandlere – læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere mm.
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Offentlige myndigheder som kommuner, SKAT og politi
 • Ankenævn og domstole
 • Andre forsikringsselskaber, eksempelvis ved regres
 • Panthavere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner
 • DFIM

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet eller i yderste konsekvens at forsikringsforholdet må ophøre.

Overførsel af personoplysninger til data behandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandør, pt. er det NNIT.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Vi benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS. Vi kan dog – i tilfælde af du bliver syg/kommer til skade - overføre helbredsoplysninger til lande uden for EU/EØS hvis du har benyttet dig af en medicinsk forhåndsvurdering på en rejseforsikring, og bliver syg/kommer til skade i det land du er rejst til.

Opbevaringsperiode - sletning

Alka har pligt til at opbevare personoplysningerne, så længe disse er relevante for enten dig eller Alka. Vi har imidlertid også pligt til at slette oplysningerne, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at nogle oplysninger slettes hurtigere end andre.
Eksempler på, hvornår oplysninger slettes:

 • Skader:
  Personskader og forureningsskader = 30 år efter skadedato
  Tingskade = 6 år efter skadedato

 • Forsikringer:
  Ulykkesforsikringer = 10 år efter afgangsdato – dog ikke, hvis der stadig er registreret en skade på forsikringen
  Øvrige forsikringer = 6 år efter afgangsdato – dog ikke, hvis der stadig er registreret en skade på forsikringen

 • Prisoplysninger og tilbud:
  Alle slettes efter 6 måneder

Datasikkerhed på alka.dk

Datatilsynet anbefaler, at de persondataoplysninger, du lægger på www.alka.dk er beskyttet med en stærk kryptering. Derfor benytter vi (128 bit SSL) under transmissionen fra din computer til Alka. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender oplysninger på e-mail til Alka, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Sikkerhed på chatten

Chatten overholder EU Data Protektion Act som bl.a. omhandler fysisk sikkerhed af Host location, samt om hvordan personfølsomme data opbevares, samt om hvem som har adgang til systemet. Al kommunikation mellem rådgiver og kunde er krypteret. Alle personfølsomme informationer, som password etc. er krypteret.

Cookies

Vi bruger cookies på alka.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer: 
1. Internet Explorer
2. Mozilla Firefox 
3. Google Chrome 
4. Opera 
5. Safari 
6. Flash cookies (gælder alle browser) 
7. iPhone, iPad og andet fra Apple 
8. Telefoner med styresystemet Android 
9. Telefoner med Windows 7 

Læs mere om Alkas cookie politik her

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, (i særlige tilfælde inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer), ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret individuel beslutningstagning.

Du kan altid få oplyst nærmere om omfanget af de samtykker, du har afgivet. Hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger Alka har registreret om dig, kan du ringe på 70 12 14 16.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Har du spørgsmål - kontakt?

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på www.alka.dk, ringe på 70 12 14 16 eller skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@alka.dk.

Alka Forsikring
Engelholm Alle 1
2630 Tåstrup
Danmark

13.03.2019

 

E-mærket

Alka er godkendt og kontrolleret af e-mærket, så du er sikret, når du handler på alka.dk.

Læs om e-mærket

Cookies

Læs mere om Alkas cookie politik.
 
Alkas cookie politik

Personoplysninger

Læs om Alkas retningslinjer for behandling af personlige oplysninger

Personoplysninger

Fortrydelsesret

Læs om dine rettigheder, når du køber forsikringer.

Alkas fortrydelsesret

Om Alkas organisation

Bliv klogere på Alkas ejerforhold og organisation

Ejerforhold og organisation

Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med danske forsikringsselskaber, herunder Alka Forsikring

Læs om tilsynet