Sådan er dine rettigheder

Fortrydelsesret

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Fortryd inden 14 dage

Når du køber en ny forsikring, kan du fortryde købet af forsikringen. Det gælder også, selv om forsikringstiden er startet. Du kan fortryde aftalen indtil 14 dage efter, at du har modtaget forsikringspolicen og oplysning om fortrydelsesretten. Fristen bliver regnet fra det tidspunkt, du modtager oplysningerne - også selv om du modtager oplysningerne før din forsikring træder i kraft. Udløber fristen en helligdag, bliver den følgende hverdag regnet som den sidste dag.

Når du har fortrudt

Fortryder du aftalen, har forsikringsselskabet ikke krav på præmie. Fortryder du aftalen, og du har anmeldt skader til forsikringen, skal du selv betale for skaden. Det gælder også, hvis det er en lovpligtig ansvarsforsikring, du fortryder - for eksempel en bil - eller hundeansvarsforsikring.

Gælder ikke ved ændring 

Retten til at fortryde gælder ikke ved ændring af en forsikring, du har i forvejen. Det gælder heller ikke for rejse- eller bagageforsikringer, eller lignende forsikringer der har en begrænset løbetid på højest en måned. 

Sådan opsiger du en forsikring

Du kan opsige din forsikring på flere forskellige måder.

  • Opsigelse ved skade

    Har du været udsat for en skade, har både du og dit forsikringsselskab mulighed for at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Denne opsigelse kan først laves efter, du har lavet en skriftlig skadeanmeldelse til selskabet. Opsigelsen skal være lavet senest 1 måned efter, du har modtaget erstatning eller afslag fra dit selskab. 

  • Normal opsigelse

    Du opsiger dine forsikringer hos et andet selskab med en måneds varsel til "hovedforfald". Hovedforfald er den måned, som forsikringen kan siges op til, og den måned præmien skal betales. Du kan også opsige en forsikring, hvis dit forsikringsselskab har lavet ekstraordinære præmieforhøjelser eller andre ændringer i din forsikringsdækning. 
  • Kort opsigelse

    Du kan også benytte dig af kort opsigelsesvarsel, som betyder, at du kan opsige forsikringen i andet selskab med 30-dages varsel til den 1. i en måned. Bruger du den korte opsigelse, koster det normalt et gebyr i andet selskab. Har du haft forsikringen i mere end 1 år, vil gebyret være omkring 50 kroner . Har du derimod haft forsikringen i mindre end 1 år, kan gebyret være væsentlig højere f.eks. 500 kroner. Grunden til, at der er et gebyr, er, at forsikringsselskaberne har haft udgifter, da de oprettede din forsikring. 

Mulighed for skift af selskab

Alka har gjort det enkelt for dig at skifte selskab. 

Sådan skifter du selskab

E-mærket

Alka er godkendt og kontrolleret af e-mærket, så du er sikret, når du handler på alka.dk.
Læs om e-mærket

Priser på Alkas forsikringer

Vi har gjort det enkelt for dig, så du kan finde prisen på dine forsikringer på alka.dk, og købe dem online.

Beregn din pris