Bliv klogere på Ulykkesforsikring

Hvad er en Ulykkesforsikring?

Beregn din pris

Hvad dækker en Ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen dækker med en fast bestemt sum ved varigt mén og i nogle tilfælde ved død som følge af ulykke. Derudover dækker forsikringen typisk udgifter til udbedring af tandskader og fysioterapi  i forbindelse med genoptræning efter et ulykkestilfælde. Ulykkesforsikringen dækker ikke svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du eksempelvis oplever et kompliceret benbrud efter en skitur og må sygemelde dig i seks måneder, modtager du kun erstatning, hvis benbruddet giver varige mén. Men heler benet, og du ikke efterfølgende oplever gener, modtager du ingen erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen udmåles helt skematisk og er i nogle tilfælde ganske enkel at beregne. Ved en méngrad på 65 procent og en forsikringssum på 1.000.000 kroner får du udbetalt 650.000 kroner. Nogle selskaber giver dobbelterstatning, for kunder under en vis alder (typisk 56 – 57 år), hvis man har et varigt mén på 30% eller derover. Det vil i så fald betyde, at man ved en méngrad på 65 procent og en forsikringssum på 1.000.000 kr. får udbetalt 1.300.000 kr.

Ulykkesmand

Bliv klogere på Ulykkesforsikring

Vi har listet en række spørgsmål og svar omkring Ulykkesforsikring

  • De fleste forsikringsselskaber bruger en nyere definition af en ulykke som “en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

  • Ja – du kan få erstatning fra flere selskaber, når du skal have erstatning for varige mén, eller dine efterladte skal have erstatning ved din død. 
    Og nej – når det drejer sig om alle andre udbetalinger, som f.eks. udgifter til tandlæge eller fysioterapeut, kan du kun få erstatning fra et selskab.

  • Forsikringen dækker som hovedregel i Norden og Grønland. I den øvrige del af verden dækker forsikringen i mindst to år under rejser og midlertidige ophold.

Beregn prisen på din Ulykkesforsikring

På alka.dk kan du selv finde prisen på din Ulykkesforsikring og købe forsikringen online. Har du spørgsmål undervejs, kan du chatte med en af vores kunderådgivere.

Beregn din pris