Udbetaling af erstatning

Når vi udbetaler erstatning for din bil, vil det være til din NemKonto. Er din bil totalskadet, og du har pant i bilen, så betaler vi restgælden til panthaver.