Hvad skal jeg sørge for, hvis jeg bygger om eller til på mit hus?

Hvis du er ved at bygge om eller til på dit eksisterende hus, skal du være opmærksom på, at din husforsikring har en begrænset dækning for den del af huset, som byggeriet omfatter. Husforsikringen dækker nemlig kun skader på grund af brand, storm, sky- eller tøbrud samt husejeransvar for de bygningsdele, som byggeriet omfatter - og kun under forudsætning af, at din eksisterende husforsikring i Alka allerede dækker brand og anden bygningsskade.

 

Derfor er det vigtigt du sørger for, at enten du eller din entreprenør opretter en entrepriseforsikring. Det er en all-risk forsikring, der dækker de fleste skader (med undtagelse af brand og eventuelt storm og ansvar) på selve entreprisen og pludselige og uforudsete skader på den eksisterende bygning. F.eks. hvis det regner ind i huset, mens der er ved at blive lagt nyt tag på.

 

Hvis entreprenøren ikke har sørget for en entrepriseforsikring, kan du købe dækningen hos Tryg Erhverv, hvis du ikke selv er med til at ombygge huset eller opføre en ny tilbygning. Ring til Tryg Erhverv for et tilbud på tlf. 44 20 45 10.