Udløber sygeforsikringen på grund af alder?

Nej, hos Alka dækker sygeforsikringen hele hundens liv.