Udløber sygeforsikringen på grund af min hunds alder?

Nej, hos Alka dækker sygeforsikringen hele hundens liv.