Dækker forsikringen sygdom?

Børneulykkesforsikringen dækker generelt ikke sygdom og heller ikke ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. Dog dækker den, hvis barnet taber synet på et eller begge øjne på grund af sygdom – eller hvis barnet taber hørelsen på et eller begge ører på grund af sygdom.