Alka anker byretsdom

Pressemeddelelse fra Alka 11. marts 2021

Byretten i Glostrup har dømt Alka for ikke at have efterlevet markedsføringsloven. Alka mener, at både dom og bødestørrelse er ude af proportioner og har derfor besluttet at anke dommen.

I denne uge har Retten i Glostrup givet Forbrugerombudsmanden medhold i, at Alkas markedsføring tilbage i 2016-2017 var vildledende. En dom, der ikke alene overrasker Alka, men som selskabet er helt og aldeles uenig i - og derfor har besluttet sig for at anke.

Sagen handler om, at en kunde tilbage i 2017 fik varslet en præmiestigning på en bilforsikring ved hovedforfald og dermed med virkning for en efterfølgende forsikringsperiode. Dette mente kunden var i strid med Alkas daværende reklameudsagn 2016-2017, der omhandlede selskabets bilforsikring, og som blandt andet lød: "Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op". På den baggrund klagede kunden i 2017 til Forbrugerombudsmanden.

Alka deler ikke opfattelsen af, at reklamen var vildledende, da ingen kunder blev varslet om præmiestigning i forsikringsperioden på baggrund af en bilskade. Byretten anerkender, at kunderne ikke er varslet på grund af en bilskade. Den pågældende kundes præmie steg af andre årsager, blandt andet skader på forskellige produkter og et
ændret risikobillede, og stigningen trådte først i kraft for en efterfølgende forsikringsperiode.

- Det glæder os, at byretten anerkender det, vi hele tiden har sagt: Alka har præcis, som reklamen sagde i 2016-2017, ikke hævet prisen på bilforsikring som følge af en skade på bilen i perioden, siger Bettina Drejer Clausen, juridisk direktør i Tryg og Alka.

Byretten har derimod i dommen lagt vægt på, at de juridiske forsikringsbetingelser indeholdt en mulighed for på et tidspunkt at sætte prisen op ved en skade. Ifølge Alka en nødvendig og naturlig paragraf at have i sine betingelser som forsikringsselskab, da der kan opstå særlige omstændigheder i et kundeforhold, hvor man som selskab kan se
sig nødsaget til at hæve prisen, også pga. skader. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om forsikringssvindel, en vanvidsbilist, eller hvis en person kører i påvirket tilstand. I den periode, som sagen angik, blev den pågældende paragraf imidlertid ikke benyttet en eneste gang af Alka.

- Vi anker dommen, fordi vi ikke har vildledt nogen kunder. Ingen har midt i en forsikringsperiode fået sat prisen op på deres bilforsikring på grund af en bilskade. Og det har vi rettens ord for. At man ønsker at give Alka en bøde for, at der i forsikringsbetingelserne har været en ubenyttet hjemmel til at hæve prisen, stiller vi os meget uforstående over for. Det afgørende må være, at vi har givet forbrugerne det, vi har lovet i markedsføringen, nemlig en forsikring, hvor vi ikke har hævet prisen i tilfælde af en skade på bilen, siger Bettina Drejer Clausen.

Dertil kommer, at Alka mener, at bødens størrelse er helt ude af proportioner. Retten i Glostrup har idømt Alka en bøde på 16,9 mio. kroner, hvilket er en ganske markant afvigelse fra hidtidig retspraksis på det markedsføringsretlige område. Alka imødeser derfor landsrettens behandling af sagen.

Kontaktinformation
Kommunikationschef Tanja Frederiksen, Tlf. 51 95 77 78, e-mail; [email protected]