Pressemeddelelse

30. august 2017

Alka halvårsrapport 2017:
Alkas bedste halvårsresultat til dato

Alka Forsikrings bestyrelse har i dag godkendt regnskabet for første halvår 2017. Resultatet viser et overskud på 277 mio. kr. før skat. Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring viser et overskud på 189 mio. kr. i forhold til 100 mio. kr. i første halvår 2016. Periodens præmieindtægt brutto er 1.086 mio. kr., hvilket er 36 mio. kr.
større end i første halvår 2016. Det er selskabets bedste halvårsresultat til dato.

Alka Forsikrings adm. direktør Henrik Grønborg udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med det flotte resultat som viser, at selskabets investeringer i digitalisering, forretningsudvikling og analyse slår igennem på vores drift. Det lever fuldt op til vores ambitiøse forventninger. Det gode resultat giver os fortsat mulighed for at investere i vækst og initiativer, der skal gøre Alka attraktiv for nye og eksisterende kunder.

Ud over Alkas vækst er vores omkostninger faldet, selvom vi også det seneste år har investeret i digitale løsninger som robotteknologi og flere nyansættelser af specialister og stærke kompetencer.”

1. halvår 2017

Alka har i første halvår oplevet en tilgang på 5.300 nye kunder, hvilket svarer til en helårlig vækst på knap 3 pct.

Erstatningsprocenten efter genforsikring er 65,7 pct. i 1. halvår 2017 mod 72,9 i 1. halvår 2016.

Samtidig er Alkas Combined ratio faldet, så den nu er på 82,7 pct. mod 90,9 ved 1. halvår 2016.

Omkostningsprocenten er på 17,0 og et fald på et procentpoint i forhold til 1. halvår 2016

For mere information eller interview med adm. direktør Henrik Grønborg kontakt
kommunikationsdirektør Lise Agerley.
Telefon: 4358 5911. Mobil: 4021 0177. E-mail: lag@alka.dk

Hent pressemeddelelse samt hoved- og nøgletal for H1 2017 her