Alka bliver en del af Tryg

Som bekendt er Alka solgt til TRYG. Der er i forlængelse af købsaftalen naturligvis en lang række detaljer som skal afklares i de kommende måneder, herunder godkendelser fra myndighederne.

Vi har på den foreliggende og kendte grundlag valgt at informere jer om de fremtidige rammer for samarbejdet mellem Alka og forbundene som er beskrevet og aftalt i forbindelse med salget. Der er enighed om at videreføre samarbejdet på et uændret værdigrundlag og i det hele taget bevare det stærke samarbejde og de gode relationer med forbundene.

De 10 % medlemsrabat på individuelle forsikringer fortsætter uændret, med den hertil knyttede medlemskontrol, ligesom den særlige Forbunds Indboforsikring videreføres. Det samme gør sig gældende for de kollektiv ordninger, Gruppeliv, Gruppeulykke, Visse Kritiske Sygdomme, Kollektive og individuelle lønforsikringer/lønsikringer samt Malernes Sundhedsordning.

Fællesnævnet og den dertil hørende forretningsorden er uberørt af salget.

Det samme gør sig gældende for de aktiviteter der i dag er forankret i Medlemskontaktcenteret.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at Forbundsservice og Medlemskontaktcenteret fortsætter sit gode arbejde med de kendte medarbejdere, ligesom undertegnede har valgt at fortsætte som Chef for Strategiske Relationer og overordnet ansvarlig for Forbundsservice.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde til gavn for jeres medlemmer.
Måtte I have spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

John Dahl