Karriereveje i Alka

Specialist i Kundevendt Digitalisering

Har du en baggrund som IT-udvikler, UX’er, analytiker eller lignende, og har du interesse for digitalisering? Så bliv Specialist i Kundevendt Digitalisering.

Vi brænder for digitalisering

Vi er Danmarks førende digitale forsikringsselskab, og vi vil give Danmarks forsikringskunder den bedste digitale kundeoplevelse i branchen. For at løse denne opgave, har vi brug for mange forskellige profiler og kompetencer.

Kundevendt Digitalisering bidrager med at skabe en brugervenlig, digital kundeoplevelse på alka.dk og formidle vores produkter på en letforståelig måde for vores kunder. For at løse denne opgave, består afdelingen blandt andet af udviklere, UX’ere, arkitekter og analytikere, der hver især bidrager med deres faglige ekspertise. Afdelingen er organiseret i teams, og hvert team består af forskellige profiler, så vi kan anskue opgaven fra forskellige vinkler og tilsammen levere de bedste digitale løsninger til vores kunder. 

Som afdeling kan vi tilbyde et uformelt og varmt fællesskab, samtidig med at vi er ambitiøse og elsker at levere gode løsninger.
 

Dagligdagen i Kundevendt Digitalisering

Alle teams arbejder efter agile metoder, enten scrum eller kanban. Den agile tilgang gennemsyrer alt i afdelingen, ikke kun vores metodik og det daglige arbejde, men vi forsøger også at tage agile værdier til os og have en agil kultur.

Afdelingen er delt op i mindre teams, som alle består af forskellige profiler og kompetencer. Det betyder, at vi hurtigt kan gå fra at have en ide eller hypotese, til at udarbejde og teste vores første bud på en løsning. Derefter kan vi på baggrund af data af- eller bekræfte vores hypotese. Vi arbejder især med følgende teknologier: Javascript, HTML, CSS, .Net (C#) og MCS/Web API (Rest service).

De agile teams løser opgaver fra en prioriteret backlog, som teamets Product Owner har ansvaret for at holde opdateret. Backloggen består af ideer fra andre dele af organisationen og fra teamet selv. Det betyder, at alle har indflydelse på afdelingens opgaver, udviklingen af den digitale kunderejse samt at alle følger én fælles, prioriteret opgaveliste. Det gør også, at vi som virksomhed trækker i samme retning, og at vi alle har de samme prioriteter, som vi respekterer. Det kan man mærke i hverdagen! En Scrum Master sikrer, at teamet arbejder effektivt og i overensstemmelse med den agile metode. 

Højt fagligt niveau og stort engagement

Vi arbejder meget selvstændigt, og de forskellige teams står selv for at organisere det daglige arbejde. Vores medarbejdere er engagerede og brænder for opgaverne i deres team, men bidrager også til arbejdet på tværs af teams.
 
Derudover vil du indgå i et fagligt netværk, som faciliteres af en leder. Det er medarbejderne selv, som sætter dagsordenen og bestemmer, om tiden skal bruges til vidensdeling, demo af nogle løsninger eller om man har lyst til at sætte sig sammen i mindre grupper og arbejde med et emne, opgave e.a. Vi er en afdeling, der i høj grad er præget af et stort sammenhold, samarbejde og fællesskab.