Et økonomisk plaster på såret

Heltidsulykkesforsikring

HK

Økonomisk sikkerhed

Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det offentlige. Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket hele døgnet og i hele verden.

 • Hvornår er du dækket?

  Du er automatisk dækket, fra du optages som almindeligt kontingentbetalende medlem af HK, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen. Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til HK. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.

  Er du elev eller under 25 år og har frikontingent, skal du aktivt tilvælge forsikringen.

  Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller HK sletter dig som medlem.
 • Udbetaling af erstatning

  Alka udbetaler erstatningen ved invaliditet direkte til din NemKonto. Ved dødsfald udbetaler vi erstatningen til dine ”nærmeste pårørende” efter lovens definition, medmindre du har givet os besked om andet. Det gør du med en begunstigelseserklæring, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal modtage pengene.

 • Hvordan anmeldes en skade?

  I tilfælde af en ulykke, der medfører personskade eller dødsfald, skal du eller dine efterladte kontakte din lokale afdeling hos HK. De udleverer en anmeldelse, som udfyldes og sendes til Alka.

  Du kan også anmelde ulykkestilfælde direkte til Alka på 70 12 14 16, hvor du får rådgivning om det videre forløb.
 • Vil du vide mere

  Du kan læse mere om dækning, og hvilke regler der i øvrigt gælder for forsikringen i tilhørende brochure og betingelser, som du finder nedenfor.

Ungdomsforsikring (under 30 år)

Som ung får du via dit forbund, Alkas Indboforsikring til en særlig god pris

Køb her

Forbunds Indboforsikring

Dækker hele husstandens private indbo

Køb her

Lønforsikring

Sikrer dig op til 80% af din løn ved ledighed

Køb her

HK Stat Lønforsikring

En særlig lønforsikring for HK Stat

Læs mere her

Visse Kritiske sygdomme

Dækker dig og dine børn, hvis I bliver alvorlige syge

Læs mere her

HK Kommunal Lønsikring

En særlig Lønsikring for HK Kommunals medlemmer

Læs mere her

Som medlem får du 10% på Alkas øvrige private forsikringer.

Få 10% rabat

På Alkas øvrige forsikringer

Se alle forsikringer her