Så er du dækket, når du holder fri

Fritidsulykkesforsikring

NNF

Økonomisk sikkerhed

Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det offentlige. Fritidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket i hele verden.

 • Du er automatisk dækket, fra du optages som medlem af Fødevareforbundet NNF, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen. Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til NNF. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.
   
  Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller NNF sletter dig som medlem.
 • Alka udbetaler erstatningen ved invaliditet direkte til din NemKonto. Ved dødsfald udbetaler vi erstatningen til dine ”nærmeste pårørende” efter lovens definition, medmindre du har givet os besked om andet. Det gør du med en begunstigelseserklæring, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal modtage pengene.

 • I tilfælde af en ulykke, der medfører personskade eller dødsfald, skal du eller dine efterladte kontakte din lokale afdeling hos NNF. De udleverer en anmeldelse, som udfyldes og sendes til Alka.
   
  Du kan også anmelde ulykkestilfælde direkte til Alka på 70 12 14 16, hvor du får rådgivning om det videre forløb.
 • Du kan læse mere om dækning, og hvilke regler der i øvrigt gælder for forsikringen i tilhørende brochure og betingelser, som du finder nedenfor.

Ungdomsforsikring (under 30 år)

Som ung får du via dit forbund, Alkas Indboforsikring til en særlig god pris

Køb her

Forbunds Indboforsikring

Dækker hele husstandens private indbo

Køb her

Lønforsikring

Sikrer dig op til 80% af din løn ved ledighed

Køb her

Gruppelivsforsikring

Giver dine nærmeste økonomisk tryghed, hvis det værste skulle ske

Læs mere her

Som medlem får du 10% på Alkas øvrige private forsikringer.

Få 10% rabat

På Alkas øvrige forsikringer

Se alle forsikringer her