Så er du dækket, når du holder fri

Fritidsulykkesforsikring

Bestil hos NNF

NNF

Økonomisk sikkerhed

Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det offentlige. Fritidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket i hele verden.

 • Du er automatisk dækket, fra du optages som medlem af Fødevareforbundet NNF, medmindre du siger ''nej tak'' til forsikringen. Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til NNF. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.
   
  Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller NNF sletter dig som medlem.
   
  Har du spørgsmål vedrørende ind-/udmeldelse, skal du rette henvendelse direkte til NNF.
 • Alka udbetaler erstatningen ved invaliditet direkte til din NemKonto. Ved dødsfald udbetaler vi erstatningen til dine ”nærmeste pårørende” efter lovens definition, medmindre du har givet os besked om andet. Det gør du med en begunstigelseserklæring, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal modtage pengene.
 • I tilfælde af ulykke, der medfører personskade eller dødsfald, skal du eller dine efterladte anmelde skaden online på alka.dk
   
  Du kan også kontakte Alka direkte på 70 12 14 16, hvor du får rådgivning om det videre forløb.