ErhvervsCenter Alka

Links

Vi har samlet en række links, hvor du kan finde flere nyttige oplysninger om forsikringer, skade, vedligeholdelse m.m.

Alkas erhvervsafdeling

Nyttige links

Gode råd om at undgå skader:

forsikringogpension.dk
Forsikring og Pension giver oplysninger om sikring mod brand og indbrud, samt oplysninger om bygningsforhold og it-sikring.

stopindbrud.dk
Her giver Forsikring og Pension og Det Kriminalpræventive Råd i fællesskab hjælp til sikring af bolig og virksomhed.

forsikringsoplysningen.dk
Forsikringsoplysningen orienterer bl.a. om snerydning, fygesne, istapper, frosne vandrør, snevejr – og hvordan det lige er med forsikringen.


Om stormflodskader:

stormraadet.dk
Stormrådet informerer om mulighederne for at få erstatning ved stormflod, dvs. oversvømmelse der er forårsaget af, at en storm under højvande presser store vandmasser ind over land.


Om andels- og ejerboliger:

andelsportal.dk
Hjemmeside for andelsboligforeninger med forskellige praktiske oplysninger og vejledninger.

ejerportal.dk
Hjemmeside for ejerboligforeninger med forskellige praktiske oplysninger og vejledninger.


Om arbejdsmiljø:

arbejdsmiljoviden.dk
Videncenter for Arbejdsmiljø er det nationale samlingssted for viden om arbejdsmiljø. Det gælder både viden fra virksomheder og projekter og forsikringsbaseret viden.

at.dk

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdets udførelse.Om arbejdsskade:

ask.dk
På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om arbejdsskadeforsikring og den lovgivningen der hører til. Du kan blive vejledt om, hvordan du anmelder en arbejdsskade elektronisk. Derudover kan du selv beregne din erstatning, hvis du er kommet til skade.


Om forsikring i øvrigt:

forsikringogpension.dk
Forsikring og Pension er forsikringserhvervets organisation. Her finder du nyttige informationer om forsikring og nyt inden for forsikring på både erhvervs- og privatområdet og på pensionsområdet.

forsikringsoplysningen.dk
Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. De informerer om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier via bl.a. telefonservice og publikationer.


Om ejendomsoplysninger:

ois.dk
OIS er en forkortelse for den Offentlige InformationsServer, der er en statslig database som Erhvervs- og Byggestyrelsen administrerer. Her kan du se et stort antal oplysninger om din egen og andres ejendom, f.eks. oplysninger om areal, antal værelser, matrikelnummer, vurderingsoplysninger, tilstandsrapporter m.m.


Kulturarvsstyrelsen

Her kan I bl.a. finde oplysninger om bevaringsværdige ejendomme og om fredede ejendomme.

kulturarvsstyrelsen


Om oplysninger om virksomheder:


cvr.dk
Den direkte kilde til alle officielle oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database. Her kan du bl.a. få gratis basisoplysninger om virksomheder samt grønne regnskaber. Du kan også købe selskabsrapporter, fuldstændige rapporter og regnskaber.


Om sikkerhed på legepladser :

teknologisk.dk
På Teknologisk Institut kan du blandt mange andre nyttige oplysninger læse mere om sikkerheden på legepladser. Du kan også læse mere om, hvordan du får undersøgt, om sikkerheden er i orden på jeres legeplads. Teknologisk Institut kan kontrollere sikkerheden på legepladser i både børnehaver, boligforeninger, boligselskaber og grundejerforeninger.