ErhvervsCenter Alka

Erhvervsansvarsforsikring

For spørgsmål, ændringer eller tilbud, ring til ErhvervsCenter Alka på 43 58 55 73 
Vi sidder klar alle hverdage 8.30-16.00

Alkas erhvervsafdeling

Bliv klogere på erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker det ansvar, I kan blive pålagt for skade på ting eller personer. Som hovedregel kan I blive pålagt erstatningsansvar, hvis I har forvoldt skade ved en juridisk ansvarspådragende fejl eller forsømmelse.
 • Dækning

  Erhvervsansvarsforsikringen dækker

  • Skader på andres ting eller personer, hvor I bliver pålagt ansvaret for skaden
  • Afvisning af uberettigede krav

  Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke

  • Skade forvoldt af sikrede med fortsæt, ved grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika og lignende.
  • Formuetab der ikke er en følge af person- eller tingskade