3 råd til at begrænse skader

Når der er skybrud på vej 

Anmeld skade her

Er du klar til skybrud?

Hvis der er varslet skybrud, kan du selv gøre et par ting for at begrænse skaderne. 

 • Tjek tagrender og afløbsriste

  Tag en tur rundt om huset, og tjek at tagrender, nedløbsrør og brønde ikke er stoppet. Er de det, så sørg for at rense dem, så nedbøren kan blive ledt ned i kloakken i stedet for at "oversvømme" din grund eller sive ind andre steder i huset.

  Sørg også for at tjekke at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade.

 • Tjek din kælder

  Har du en kælder, så tjek om der er ting, som du bør fjerne fra kældergulvet. Du kan med fordel flytte løse genstande op på reoler eller lignende.

 • Luk alle vinduer og døre

  Sørg for at lukke alle døre og vinduer - husk også tagvinduer og kældervinduer. Vandskader efter vand, der kommer gennem åbne vinduer er ikke dækket.