Alka har en klar holdning til forsikringssvindel

Forsikringssvindel

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Hvad er forsikringssvindel

Forsikringssvindel betyder, at man som forsikringstager/med-sikrede snyder eller forsøger at snyde sig til en uberettiget erstatning. Det kan være lige fra, at man skriver lidt ekstra på skadeanmeldelsen eller, at man ligefrem konstruerer en skade selv. Efter lovens regler er der tale om forsøg på eller fuldbyrdet bedrageri, og nogle gange dokumentfalsk eller falsk anmeldelse.

Hvad er konsekvensen, når man svindler

Når der foregår svindel stiger Alkas skadeudgifter. Hvis udgifterne stiger, skal Alka opkræve højere priser på forsikringerne og det betyder, at det er de ærlige kunder, der er med til at betale til de kunder, der svindler. Derfor er det vigtigt, at vi kommer svindel til livs.

Endvidere er der tale om overtrædelse af straffeloven, hvilket betyder, at man er i risiko for fængselsstraf eller som minimum en ”plettet” straffeattest. 

Hvordan undersøger Alka forsikringssvindel

Alka tager svindel meget alvorligt og har siden 2004 arbejdet dedikeret mod svindel. Vi følger samfundets udvikling og tager også anonyme tips alvorlige. Det gælder om at stoppe svindel, så ærlige forsikringstagere ikke skal betale for at andre svindler.

I Alkas bestræbelser på at forhindre forsikringssvindel, bliver vores medarbejdere klædt på til at være opmærksomme på de små detaljer, som indikerer svindel. Udover dygtige medarbejdere har vi en teknologisk løsning, som finder sager, der potentielt kan indeholde svindel. 

Disse sager undersøges grundigt af vores forsikringsfagligt uddannede personale, hvor af nogle har supplerende erfaring og viden fra en fortid som efterforskere ved politiet.

I vores indsats mod forsikringssvindel følger vi naturligvis lovgivningen og de etiske retningslinjer, som er udarbejdet af Forsikring og Pension

 

Find din pris

Beregn prisen på dine forsikringer og køb dem direkte på alka.dk. 

Beregn din pris

Gebyrer og afgifter

Læs mere om gebyrer og lovbestemte afgifter

Gebyrer og afgifter

Alkas priser

Læs om, hvordan Alka fastlægger priser, og hvad pengene bruges til.

Alkas priser