Tænker du tit: Hvad bruger de alle mine penge til?

Alkas priser

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Tænker du - Hvad bruger de alle mine penge til?

Når du har indgået en forsikringsaftale med Alka, bruges størstedelen af den forsikringspræmie, du indbetaler, til at betale erstatninger til dig og andre kunder, når en af jer får en skade.
 
En forsikringsaftale bygger på, at det, du betaler, er med til at dække alle skader – både dem du selv får og dem, som andre kunder får. Tilsvarende betaler alle andre også, hvis du skulle få en stor skade. 
 

Hvordan bestemmes min forsikringspris?

I Alka arbejder vi med udgangspunkt i, at du som kunde betaler en pris (præmie), der svarer til den risiko, du har for at få en skade.  
 
Har du f.eks. sjældent skader på din bil, eller bor du i et område, hvor risikoen for indbrud er lille, tilbyder vi dig en lav pris på dine forsikringer. Tilsvarende skal du betale mere, hvis din skaderisiko er større. 
 
Når du indgår en forsikringsaftale, vil du blive stillet en række spørgsmål, som danner grundlag for din forsikring og pris.
 
De svar du giver, bruges til at vurdere din og din families risiko ud fra de statistiske erfaringer, vi har med mere end 900.000 kunder.
 
På baggrund af dine svar og vores erfaringer med kunder, der statistisk set ligner dig, beregner vi din forsikringspris. 
 
Derfor er det vigtigt, at du svarer ærligt på spørgsmålene, således at vi kan beregne den helt rigtige pris til dig. Hvis du ikke er ærlig, vil prisen blive forkert, og du vil risikere, at en erstatningen vil blive nedsat eller helt bortfalder pga. urigtige oplysninger.  
 
De oplysninger, vi bruger til at beregne din pris, kan for eksempel være:

 

  • Alder på husstandens medlemmer
  • Alderen på de forsikrede personer og genstande
  • Din nøjagtige adresse og postnummer
  • Det nøjagtige forsikringssted – adresse og postnummer
  • Boligtypen og indretning m.m.
  • Køretøjsfabrikat, model og type m.m.
  • Værdien af forsikret genstande (f.eks. særlige indbogenstande, cyklen, campingvognen)
  • Tidligere og nuværende skadeforhold i Alka eller andet selskab
  • Betalingsadfærd og RKI eller andre debitorregister

Af konkurrencemæssige hensyn kan vi ikke oplyse præcis, hvordan prisen på en forsikring er beregnet. Vi har derfor heller ikke mulighed for at give en nærmere forklaring af din pris, end den vi allerede har beskrevet på denne side. 
 

Når tingene ændrer sig

Forsikringsmarkedet udvikler sig hele tiden, og det samme gør antallet af skader. Vi udfører derfor løbende beregninger af, om du betaler den rigtige pris i forhold til din faktiske risiko og i forhold til den konkurrencemæssige situation. 
 
Det betyder, at du i nogle tilfælde kan spare penge ved at ændre din forsikring til vores nyeste produkt. Det kan også betyde, at den forsikring, du har i dag, bliver dyrere, når du næste gang skal skifte bil eller flytte. Vi overvåger hele tiden konkurrenterne, så vi altid kan give dig en god pris på dine forsikringer.
 
Der kan således sagtens være forskel i præmie for to kunder, der minder meget om hinanden. Den væsentligste grund til disse forskelle er som nævnt forskelle i kundens risiko. 
 
I Alka tilpasser vi hele tiden prisen, så den passer til de konkurrencemæssige vilkår for hver enkelt kundetype. Det betyder, at vi hele tiden vurderer om de priser, vi giver på forsikringer, er tilpas lave målt i forhold til vore konkurrenter. Så når konkurrencesituationen tilsiger det, så sker det, at vi ændre på prisen enten opad eller nedad.

Vi foretager løbende en risikovurdering af de enkelte kundeforhold på tværs af både forsikringer og tilvalgsdækninger. Det betyder, at prisen for den enkelte forsikring kan afhænge af skadeforløbet på alle ens forsikringer – herunder også tilvalgsdækninger.

Som årene går får de fleste mennesker flere og dyrere ting, og samtidig stiger lønnen til de håndværkere som skal reparere de skader, som du kan få på dine ting. Derfor regulerer vi hvert år præmien på forsikringen en lille smule. Vi gør os umage for at give konkurrencedygtige priser, men hvis du ikke er tilfreds med den nye pris, er det meget nemt og omkostningsfrit at opsige din forsikring.

Vi kontakter dig, hvis vi kan se, at præmien er for lav til at dække dine fremtidige skadeudgifter, og vi ikke kan nøjes med den lille årlige regulering for at få den rigtige præmie. I den situation vil vi som udgangspunkt tilbyde dig en forsikring med en lavere dækning eller samme forsikring til en højere pris.

Find din pris

Beregn prisen på dine forsikringer og køb dem direkte på alka.dk. 

Beregn din pris

Mulighed for skift af selskab

Alka har gjort det enkelt for dig at skifte selskab. 

Sådan skifter du selskab

Hvorfor vælge Alka Forsikring?

Læs om Alkas tilfredse kunder og få 6 gode grunde til, hvorfor du bør vælge Alka Forsikring.

Alka har tilfredse kunder