Lovpligtigt bidrag til dækning af skader

Derfor opkræver Alka bidrag i 2023

Bidrag til Garantifonden

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter og bidrag på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet og anvendes til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

Hvem skal betale bidrag til Garantifonden?
Hvis du har eller hvis du køber en motorforsikring, indboforsikring eller husforsikring i 2023, bliver du opkrævet ét bidrag pr. forsikring. Alle forsikringsselskaber opkræver bidraget og viderebetaler det til Garantifonden.

Hvornår opkræves bidraget?
Bidraget opkræves sammen med din betaling af motor-, indbo og husforsikring i 2023.

Hvis du har månedlig betaling, opkræves bidraget for din bilforsikring sammen med din januar betaling. Bidraget for indbo- og husforsikring betales ved forsikringernes hovedforfald.

Hvor stort er bidraget?
Finanstilsynet har fastsat bidraget til 40 kr. pr. forsikring i 2022 og i 2023.