Lovpligtigt bidrag til dækning af skader

Derfor opkræver Alka bidrag i 2019

Bidrag til Garantifonden

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter og bidrag på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet og anvendes til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

Hvem skal betale bidrag til Garantifonden?
Hvis du har eller hvis du køber en motorforsikring, indboforsikring eller hus-/fritidshusforsikring i 2019, bliver du opkrævet et bidrag. Alle forsikringsselskaber opkræver bidraget og viderebetaler det til Garantifonden.

Hvornår opkræves bidraget?
Bidraget opkræves sammen med din betaling af motor-, indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring i 2019.

I Alka opkræver vi bidraget til januar, hvis du har månedlig betaling.

Hvor stort er bidraget?
Finanstilsynet har fastsat bidraget til 40 kr. pr. forsikring i 2019.