Lovpligtigt bidrag til dækning af skader

Derfor opkræver Alka bidrag i 2019

Bidrag til Garantifonden

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter og bidrag på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet og anvendes til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

Hvem skal betale bidrag til Garantifonden?
Hvis du har eller hvis du køber en motorforsikring, indboforsikring eller husforsikring i 2019, bliver du opkrævet et bidrag. Alle forsikringsselskaber opkræver bidraget og viderebetaler det til Garantifonden.

Hvornår opkræves bidraget?
Bidraget opkræves sammen med din betaling af motor-, indbo og husforsikring i 2019.

Hvis du har månedlig betaling, opkræves bidraget ved din indbo- og husforsikrings hovedforfald. Bidrag i forbindelse med bilforsikringer opkræves sammen med din januar betaling 2019.

Hvor stort er bidraget?
Finanstilsynet har fastsat bidraget til 40 kr. pr. forsikring i 2019.