Lovpligtigt bidrag til dækning af skader

Derfor opkræver Alka bidrag til Garantifonden

Bidrag til Garantifonden

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter og bidrag på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet og anvendes til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

Hvem skal betale bidrag til Garantifonden?
Har du eller køber du en indbo- eller husforsikring, bliver du opkrævet et bidrag om året pr. forsikring. Alle forsikringsselskaber opkræver bidraget og viderebetaler det til Garantifonden.

Hvornår opkræves bidraget?
Bidraget opkræves sammen med din betaling af din indbo- og husforsikring. Det sker en gang om året ved forsikringernes hovedforfald.

Hvor stort er bidraget?
Finanstilsynet har fastsat bidraget til 40 kr. pr. forsikring.