Lovpligtig afgift til Naturskaderådet

Derfor opkræver Alka naturskadeafgift

Afgifter til staten og hjælpefonde

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Betaling af naturskadeafgift er lovpligtigt, uanset om du f.eks. bor i hus eller etageejendom.

Hvem skal betale naturskadeafgift?
Når du køber en indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring, bliver du samtidig opkrævet en naturskadeafgift. Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften og viderebetaler den til Naturskaderådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvornår opkræves afgiften?
Afgiften opkræves første gang du køber en indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring. Herefter opkræves afgiften hvert kalenderår.

I Alka opkræver vi naturskadeafgiften hvert år til januar, hvis du har månedlig betaling.

Hvad koster afgiften?
Afgiften er sat til 40 kr. for hvert kalenderår pr. forsikring (indbo-, hus- og fritidshusforsikring). Dvs. køber du en forsikring i oktober 2023, skal du betale 40 kr. i naturskadeafgift for 2023.

Afgiften går til ramte familier

Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Naturskaderådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.