Førerforsikring

Dækker føreren af din bil ved solouheld

Førerforsikring dækker ved personskade på føreren af bilen, hvis føreren kommer til skade i et solouheld. Det kan f.eks. være et uheld, hvor

  • Det er glat og bilen skrider ud og rammer et træ
  • Du undviger et rådyr og kører i grøften
  • Bilen rammer ind i autoværnet

Førerforsikring dækker bl.a.

  • Erstatning ved varige mén
  • Erstatning for indtægtstab efter personskaden.
  • Dækning af ekstraudgifter til medicin, lægebehandling og transport.
  • Erhvervsevnetab, hvis et uheld medfører varigt erhvervsevnetab.
  • Kontanterstatning til førerens samlever i tilfælde af død.

Køb Førerforsikring Alka.dk

Hvis din bil er forsikret i Alka, kan du købe Førerforsikring på Mit Alka, klik her.

Hvis din bil ikke er forsikret i Alka, kan du købe førerforsikring, når du køber din bilforsikring. Du kan beregne prisen for din forsikring med og uden førerforsikring her.

Beregn prisen på din Bilforsikring

Du kan tilvælge Førerforsikring, når du beregner prisen på din Bilforsikring

Beregn din pris