Kontaks os

Læs hvordan du kan klage

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, Alka har truffet i en konkret sag, kan du klage til os.

Alkas erhvervsafdeling

Når du vil klage

Det letter behandlingen af din klage, hvis du skriver, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det. Har du skriftligt materiale, som kan støtte dine synspunkter, samt mails eller breve, du har fået fra Alka, kan du også indsende disse oplysninger.   

Når du har klaget
Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen umiddelbart. Vores målsætning er at give dig et hurtigt svar, men en kompliceret sag kan være vanskelig at afgøre på få dage. Hvis vi får behov for yderligere oplysninger om sagen, kontakter vi dig.

Sådan kan du klage til Alka

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, Alka har truffet i en konkret sag, kan du klage til os. En klage bør altid foregå i denne rækkefølge:

 • Klag via e-mail eller post

  Du kan sende din klage til: [email protected]

  Alka Forsikring
  Att: Kundeklager
  Klausdalsbrovej 601
  2750 Ballerup

  Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen umiddelbart. Vores målsætning er at give dig et hurtigt svar inden for få dage.

 • For forbundsmedlemmer:                        Fællesnævnet – en ekstra medlemsfordel

  Hvis vi efter en klagesag stadig er uenige, har du mulighed for at gå videre med sagen til Fællesnævnet, hvis du er medlem af et af de fagforbund, som Alka samarbejder med. 

  Fællesnævnet består af en repræsentant fra dit fagforbund samt en repræsentant fra Alka som sammen vurderer din sag. Hvis der opstår uenighed blandt de to parter, afgøres sagen af en udpeget opmand*. 

  Alka er forpligtet til at følge afgørelser truffet af Fællesnævnet. Det samme er ikke gældende for dig som forsikringstager. Indbringelse af klager for Fællesnævnet udelukker dig ikke efterfølgende fra at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring.

  Du kan sende din klage til: Fællesnævnet

  Vær opmærksom på, at en kompliceret sag kan være vanskelig at afgøre på få dage, og at vi har behov for mere tid til at se på din sag sammen med dit fagforbund.

  *Fællesnævnets opmand er valgt af Alka og det pågældende Fagforbund og skal være fungerende dommer for enten Landsretten, Sø- og Handelsretten eller Højesteret.

 • Hvis vi ikke bliver enige: Ankenævnet

  Hvis vi efter en klagesag stadig er uenige, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævnet for Forsikring

  Du kan også henvende dig til Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2990 Hellerup. Tlf. 41 91 91 91 mellem kl. 10 og 13.