Kontakt os

Vil du klage?

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Sådan kan du klage til Alka

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, Alka har truffet i en konkret sag, kan du klage til os. 

Klag via e-mail

Du kan sende din klage til:  kundeklager@alka.dk

Klag via post

Alka Forsikring
Att: Kundeklager
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup  

Klag via den Europæiske klageportal

Du kan også klage via dette link til europæiske klageportal: ODR (Online Dispute Resolution)

Om din klage

Det letter behandlingen af din klage, hvis du skriver, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det. Har du skriftligt materiale, som kan støtte dine synspunkter, samt mails eller breve, du har fået fra Alka, kan du også indsende disse oplysninger.   

Når du har klaget

Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen umiddelbart. Vores målsætning er at give dig et hurtigt svar, men en kompliceret sag kan være vanskelig at afgøre på få dage. Hvis vi får behov for yderligere oplysninger om sagen, kontakter vi dig. 

Hvis vi ikke bliver enige

Hvis vi efter en klagesag stadig ikke kan enes, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævnet for Forsikring

Du kan også henvende dig til Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2990 Hellerup. Tlf. 41 91 91 91 mellem kl. 10 og 13.