Stærk kundefordel

Som kunde i Alka har du mulighed for bonus 

I 2021 indstilles der til, at Alka-kunder får bonus fra Tryghedsgruppen svarende til 5 % af præmien for 2020.

Fakta om bonus

Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus til Alkas kunder. Det betyder, at bonusbeløbet:

 • ikke er påvirket af, om du har haft skader
 • ikke er muligt at fratrække i prisen på dine forsikringer hos Alka

Hvornår får jeg bonus? 
Bonus for 2020 forventes at blive udbetalt i oktober 2021. Inden da vil du kunne se dit bonus-beløb på Mit Alka. Hvis du har bonus fra foregående år, kan du også se dem på Mit Alka.

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?
Bonusbeløbet bliver beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for året 2020. Har du f.eks. haft forsikringer hos Alka fra 1. juli 2020 og resten af året, er din bonus beregnet ud fra prisen på dine forsikringer for de seks måneder.

Tryghedsgruppen vinder sag om lavere beskatning, men Skattestyrelsen har anket sagen
Bonussen er hidtil blevet beskattet som personlig indkomst. Det har Tryghedsgruppen forsøgt at få ændret gennem en retssag. Landsskatteretten har i første omgang afgjort, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst, dvs. 27 %. Skattestyrelsen har dog anket sagen.  Du kan læse en opdateret spørgsmål og svar her.

Mest stillede spørgsmål om bonus

Se de mest stillede spørgsmål om bonus her.

Ellers kan du altid ringe til os på 70 12 14 16.

 
 • Alle danske kunder i Alka har mulighed for at få bonus. Bonusbeløb under 75 kr. udbetales ikke (minimumsgrænse). Grunden er bl.a., at administrationsomkostningerne til at udbetale vil være højere end selve udbetalingen.

 • For at få udbetalt bonus i 2020, skulle du have:

  • været kunde i Alka den 31. december 2019 (året før udbetalingen) 
  • været kunde i Alka den 23. marts 2020 (på beslutningstidspunktet)

  Alle der var kunder i Alka på ovennævnte datoer var samtidig medlemmer af Tryghedsgruppen, som udbetaler bonussen.

 • Der indstilles til, at der i 2021 udbetales et bonusbeløb svarende til 5 % af det, du som kunde har betalt for dine forsikringer hos Alka for år 2020 (ekskl. afgifter og gebyrer). Bonus beregnes på grundlag af dine præmier. Det vil sige, at beregningen af bonus til udbetaling i 2021 sker på baggrund af de forsikringer, du havde 2020 (året før bonusudbetalingen).

 • Så snart vi kender udetalingstidspunktet, informerer vi vores kunder. Som hovedregel vil bonusudbetalingen ske til forsikringstagers NemKonto. Hvis Alka ikke har CPR-nr., vil TryghedsGruppen ikke kunne udbetale bonus via NemKonto. I bonusbrevet bliver kunden bedt om at kontakte Alka.

 • Hvis der er to forsikringstagere på den samme forsikring deles beregningsgrundlaget ligeligt mellem de to forsikringstagere. Har husstanden flere forsikringer, men kun en hvor der er to forsikringstagere fx børneulykkesforsikring, risikerer de at den ene (som kun er forsikringstager på børneulykkesforsikringen) kommer under minimumsgrænsen på 75 kr.

 • Fordi det er TryghedsGruppen og ikke Alka der udbetaler bonus. Derfor kan bonus ikke sidestilles med en almindelig rabat på kundens forsikringer eller modregnes næste regning.

 • Hvis du økonomisk bliver stillet værre ved at modtage bonus, er der mulighed for at fraskrive sig retten til bonus ved at sende os en e-mail.

 • Det er sandsynligvis fordi, vi ikke har dit CPR nr eller fordi din præmie er under 938 kr, og du dermed er under minimumsgrænsen. Er du i tvivl, så giv os et kald på 70 12 14 16, så hjælper vi dig.