Stærk kundefordel

Som kunde i Alka har du mulighed for bonus 

I 2019 fik kunder i Alka mulighed for at få 8 % af præmien tilbage.

Bonus fra Tryghedsgruppen

Fakta om bonus

Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus til Alkas kunder. Det betyder, at bonusbeløbet:

 • er skattepligtigt
 • ikke er påvirket af, om du har haft skader
 • ikke er muligt at fratrække i prisen på dine forsikringer hos Alka

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?
Bonusbeløbet er beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for år 2018. Har du f.eks. haft forsikringer hos Alka fra 1. juli 2018 og resten af året, er din bonus beregnet ud fra prisen på dine forsikringer for de seks måneder.

Top 10 spørgsmål

Se de mest stillede spørgsmål om bonus her.

Ellers kan du altid ringe til os på 70 12 14 16.

 
 • Hvem får bonus?

  Alle danske kunder i Alka har mulighed for at få bonus. Bonusbeløb under 75 kr. udbetales ikke (minimumsgrænse). Grunden er bl.a., at administrationsomkostningerne til at udbetale vil være højere end selve udbetalingen.

 • Hvad skal der til for at få bonus?

  For at man fik udbetalt bonus i 2019, skulle man:

  • været kunde i Alka den 31. december 2018 (året før udbetalingen) 
  • været kunde i Alka den 14. marts 2019 (på beslutningstidspunktet)

  Alle der var kunder i Alka på ovennævnte datoer var samtidig medlemmer af Tryghedsgruppen, som udbetaler bonussen.

 • Hvor meget får jeg i bonus, og hvordan er den beregnet?

  I 2019 fik man et bonusbeløb udbetalt (før skat), der svarer til 8 % af man som kunde har betalt for sine forsikringer hos Alka for år 2018 (ekskl. afgifter og gebyrer). Bonus beregnes på grundlag af dine præmier. Det vil sige, at beregningen af bonus til udbetaling i 2019 skete på baggrund af de forsikringer, du har havde 2018 (året før bonusudbetalingen).

 • Hvornår og hvordan får jeg pengene udbetalt?

  Pengene blev udbetalt den 12. juni 2019. Som hovedregel vil bonusudbetalingen ske til forsikringstagers NemKonto. Hvis Alka ikke har CPR-nr., vil TryghedsGruppen ikke kunne udbetale bonus via NemKonto. I bonusbrevet bliver kunden bedt om at kontakte Alka.

 • Hvis der er to forsikringstagere på en forsikring - hvem får så bonus?

  Hvis der er to forsikringstagere på den samme forsikring deles beregningsgrundlaget ligeligt mellem de to forsikringstagere. Har husstanden flere forsikringer, men kun en hvor der er to forsikringstagere fx børneulykkesforsikring, risikerer de at den ene (som kun er forsikringstager på børneulykkesforsikringen) kommer under minimumsgrænsen på 75 kr.

 • Hvorfor skal jeg betale skat af min bonus?

  Udbetaling af bonus er muligt fordi Alka er en del af Tryg-familien. Du skal betale skat af beløbet, da det er TryghedsGruppen og ikke Alka, der udbetaler bonussen. Bonussen er som andre indtægter skattepligtig som personlig indkomst.

 • Hvorfor kan jeg ikke bare få rabat på mine forsikringer?

  Fordi det er TryghedsGruppen og ikke Alka der udbetaler bonus. Derfor kan bonus ikke sidestilles med en almindelig rabat på kundens forsikringer eller modregnes næste regning.

 • Hvad hvis jeg modtager offentlige-/pensionsydelser og bliver modregnet pga. bonusudbetaling – hvad kan man gøre?

  Hvis du økonomisk bliver stillet værre ved at modtage bonus, er der mulighed for at henvende sig til TryghedsGruppen og fraskrive sig retten til bonus.

 • Hvorfor har jeg ikke fået bonus?

  Det er sandsynligvis fordi, vi ikke har dit CPR nr eller fordi din præmie er under 938 kr, og du dermed er under minimumsgrænsen. Er du i tvivl, så giv os et kald på 70 12 14 16, så hjælper vi dig.