Sikrer dig og din famiie, hvis det værste skulle ske

Gruppelivsforsikring

Bestil hos Malerforbundet

Malerforbundet

Økonomisk sikkerhed

Skaber økonomisk tryghed for både dig og dine nærmeste. Gruppelivsforsikringen sikrer dig en sum, ved din folkepensionsalder, og du der opfylder betingelserne for din samlede medlemstid af Malerforbundet.

Du sikrer desuden dine efterladte en sum penge, hvis du dør. Det gælder uanset, om din død skyldes en ulykke eller en sygdom. 

Forsikringen dækker dig hele døgnet og i hele verden.

 • Du er automatisk dækket, fra du optages som medlem af Malerforbundet hvis du er:
  • Under din folkepensionsalder, eller født før 1. juli 1939
  • Ajour med betaling af dit kontingent

  Du har dog mulighed for at fravælge den del af forsikringen, der dækker ved din død.

  Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud eller Malerforbundet sletter dig som medlem.

  Har du spørgsmål vedrørende ind-/udmeldelse, skal du rette henvendelse direkte til Malerforbundet.

 • Hvis du er berettiget til udbetaling af udløbssum ved folkepensionsalderen, udbetaler Alka erstatningen direkte til din NemKonto.

  Dør du inden folkepensionsalderen, udbetaler Alka erstatning til dine ”nærmeste pårørende” efter lovens definition, medmindre du har givet os besked om andet. Det gør du med en begunstigelseserklæring, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal modtage pengene.

  Efterlader du børn under 21 år, udbetaler vi børnesummer enten til din ægtefælle eller til barnet selv. Det afhænger af, om du efterlader ægtefælle, og hvor barnet har registreret sin bopæl.

  Er du født før 1. juli 1939, udbetaler vi pengene ved død til dækning af udgifter til begravelsen og ellers til boet.

 • Opfylder du betingelserne for udbetaling af udløbssum ved folkepensionsalderen, får Alka automatisk besked fra Malerforbundet og udbetaler pengene til dig.

  Ved dødsfald skal dine efterladte kontakte din lokale afdeling hos Malerforbundet.
 • Dækning

  Dækker bl.a.

  • Dødsfald
  • Forhøjet udbetaling ved død, hvis du er under 65 år og efterlader børn under 21 år
  • Når du bliver 65 år, og opfylder betingelserne for udbetaling

  Dækker bl.a. ikke

  • Ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende
  • Udbetaling, når du fylder 65 år, og ikke opfylder betingelserne for den samlede medlemstid
 • Brochure

 • Ikke medlem?

  Gå ikke glip af medlemsrabatter på alle dine private forsikringer