ErhvervsCenter Alka

Håndtering af mæglermandat


Alkas erhvervsafdeling

Der er enkle regler for mæglersamarbejdet

 

Hos Alka udarbejder vi et tilbud på baggrund af det materiale, du som mægler har sendt til os.
 
Materialet skal indeholde:

  • Mæglermandat
  • Præcis beskrivelse af risiko
  • Skadeforløb for de sidste 3 år for relevante forsikringer
  • BBR-meddelelser
  • Oplysning om nuværende præmieniveau, hvis muligt
 
Alle opsigelser skal være underskrevet af forsikringstageren.

Alka-kunderne kommunikerer via dig
Vi kommunikerer med dine kunder via dig. Det er altså dig, og ikke os, der har den direkte og personlige kontakt til kunden. Den eneste undtagelse kan være, når vi sender masseforsendelser ud til kunderne. I sådanne tilfælde vil vi dog altid informere dig nogle dage i forvejen.
 
Du vedligeholder kundekontakten
Det er altid dig, der har den personlige kontakt med kunden og sørger for at kundens forsikringer er opdaterede. Derfor er det også dit ansvar at være opmærksom, hvis kundens forsikringsbehov ændrer sig. Kunden betaler dog præmie direkte til Alka og ikke til dig, med mindre vi har lavet en anden skriftlig aftale.
 
Hvis du har spørgsmål, eller der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os på email.