ErhvervsCenter Alka

Andelsboligforeninger

For spørgsmål, ændringer eller tilbud, kontakt os på email

Alkas erhvervsafdeling

Bygningsforsikring for andelsboligforeninger

Bygningsforsikring for andelsboligforeninger er udviklet i samarbejde med forsikringsmæglere og boligforeninger. Sammen kommer vi frem til den bedste dækning og pris. 

 • Dækning

  Bygningsforsikringen dækker

  • Brand og kortslutning
  • Vand og storm
  • Indbrud og omstilling af låse efter indbrud
  • Pludselig skade
  • Brand, vand og tyveri af ejendommens løsøre
  • Retshjælp
  • Husejer-, forenings- og bestyrelsesansvar
  • Huslejetab og genhusning

  Tilvalg

  • Svamp og insekt
  • Glas og sanitet
  • Udvidet rørskade
  • Hærværk
  • Alternative energikilder
  • Haveanlæg, ekstra sum
  • Udsmykning, ekstra sum

  Bygningsforsikringen dækker ikke

  • Dårlig vedligeholdelse og slitage
  • Fejlkonstruktioner
  • Simpelt tyveri af ejendommens løsøre
  • Skade på synlige rør
  • Råd