Dækker Børneulykkesforsikringen tidligere ulykker?

Nej, forsikringen dækker ikke, hvis barnet har modtaget erstatning for gener efter en tidligere ulykke. Man kan ikke få erstatning for de samme gener flere gange.