Dækker forsikringen allerede kendt invaliditet eller lidelse?

Nej, forsikringen dækker ikke invaliditet eller lidelse, som barnet havde før forsikringen blev købt.