Markedsføring om fast pris

Forbrugerombudsmandens anmeldelse af Alka

Tekst og reklame omkring fast pris for bilforsikring kan være vildledende

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Alka for overtrædelse af markedsføringsloven.

I en reklamefilm for bilforsikring siger Alka: ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”. Samtidig skriver Alka i forsikringsbetingelserne: ” Vi kan ændre forsikringens pris og dækning med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade …”.

Disse to udsagn står i modstrid til hinanden, og Forbrugerombudsmanden mener derfor, at Alka vildleder forbrugeren.

Kommentar fra Alka

-Det er vigtigt at pointere, at sagen endnu ikke er afgjort, men vi tager Forbrugerombudsmandens anmeldelse alvorligt og beklager sagen dybt.

-For langt de fleste kunder er det sådan, at prisen ikke stiger efter en skade. Men en lille del af vores bilkunder (0,09%, i alt 92 kunder) har oplevet, at deres pris steg efter en skade. Formuleringen om at prisen på bilforsikringen ikke stiger efter en skade, har vi nu ændret i vores marketingmateriale og på Alka.dk.

-Alka beklager, at vi har stillet vores kunder nogle forventninger i udsigt, som ikke i alle tilfælde blev indfriet. For Alka er vores kundeløfter helt afgørende, og vi er nu i gang med at gennemgå alt Alkas marketingmateriale for at sikre, at vi kan leve op til det vi lover.

Ved pressehenvendelser vedrørende denne sag:
Kommunikationschef, Tanja Frederiksen
Tlf. nr. +45 51 95 77 78