Alka bliver en del af Tryg

Pressemeddelelse

4. december 2017 

Tryg har indgået en aftale med Alkas aktionærer om at købe aktierne i Alka for DKK 8,2 mia. Alka vil under nyt ejerskab fortsætte som et selvstændigt brand med fortsat fokus på at give kunderne forsikringer af højeste kvalitet til attraktive priser.

Alka har igennem mange år været et af Danmarks hurtigst voksende forsikringsselskaber med nogle af markedets mest tilfredse kunder samtidig med, at Alkas indtjening har været på niveau med de bedste i markedet. Den position er opnået ved at have kunderne i centrum og tilbyde enkle produkter til attraktive priser.

Henrik Grønborg, administrerende direktør for Alka, fremhæver, at Alkas succes i høj grad skyldes selskabets fokus på enkel hed og på at levere det kunderne vil have:

”Der hersker ingen tvivl om, at Alka har skabt solide økonomiske resultater samtidig med, at alle målinger viser meget høj kundetilfredshed. Det er et attraktivt selskab som nu skifter ejere, og vi fortsætter med at udvikle Alka og bevare selskabets stærke position i markedet, ” udtaler Henrik Grønborg, adm. direktør for Alka.

Alkas nuværende aktionærkreds består af en række organisationer og virksomheder i Danmark og Sverige med tilknytning til fagbevægelsen. De vurderer, at det er et godt tidspunkt at sælge deres ejerandele i Alka, idet myndigheds - og øvrige krav til ejerskab af et forsikringsselskab er stigende, og fordi det er muligt at gennemføre en attraktiv transaktion for både kunder og aktionærer i Alka.

Kim Simonsen, bestyrelsesformand i Alka og formand for HK, en af Alkas største aktionærer, mener, at Alka sælges på det rigtige tidspunkt.

” Udviklingen i forsikringsbranchen betyder stigende krav til selskaberne i de kommende år. Det gælder f.eks. både it - systemer, automatisering af sagsbehandling, øget anvendelse af kunstig intelligens, regulering af kapitalforhold, og skærpede krav til håndtering af personfølsomme data. Det kræver, at Alka har en ejer, der har størrelsen, den nødvendige kapital og viden til at bringe selskabet godt ind i fremtiden. For den nuværende ejerkreds har det været væsentligt, at en fremtidig ejer har interesse og mulighed for at give Alka endnu bedre udviklingsmuligheder, end den nuværende ejerkreds har, og det har Alka fået med Tryg som ejer. Alka’s engagerede og dygtige medarbejdere vil derfor fortsat have positive fremtidsudsigter,” udtaler Kim Simonsen.

Samarbejdet med fagforeninger fortsætter
En betydelig del af Alkas kunder er medlemmer af faglige organisationer og tilbydes derigennem rabatordninger på forsikringer. Som en central del af transaktionen er der sikret fortsat attraktive kollektive forsikringsordninger for medlemmer af alle de faglige forbund Alka samarbejder med, og salget af Alka får ikke indflydelse på kundernes forsikringsforhold.

”Tryg ønsker at fortsætte Alka’s forretningsmodel med at tilbyde konkurrencedygtige priser til forbundsmedlemmerne. Vi har i forbindelse med salget fået sikkerhed for, at præmien på vores medlemmers nuværende forsikringer en årrække ikke stiger mere end pris - og skadeudviklingen eller individuelle forhold tilsiger, ” siger Kim Simonsen.

Tradition for partnerskab med fagforeninger
Alka’s nye ejer, Tryg, har lang erfaring med samarbejde med faglige organisationer, hvilket det 75-årige samarbejde med Tjenestemændenes Forsikring er et godt eksempel på. Derudover har Tryg over tyve gruppeaftaler med fagforbund, blandt de største kan nævnes, Journalistforbundet, Lægeforeningen og IDA. Tryg vil videreføre det værdigrundlag, som samarbejdet mellem Alka og de faglige forbund er baseret på.

”Tryg har erfaring med at tilbyde attraktive forsikringsordninger til faglige organisationer, og vi kender værdien af samarbejdet og til de forpligtigelser, vi påtager os over for forbundsmedlemmerne. Derudover glæder vi os over, at vi kan tilbyde alle Alka’s kunder en årlig kontant bonus, der hidtil har svaret til 8 pct. af kundernes præmieindbetalinger,” siger Morten Hübbe, CEO i Tryg.

Alka fortsætter som selvstændigt brand
Tryg planlægger, at Alka under nyt ejerskab skal fortsætte som et selvstændigt brand hvor ledelsen og medarbejderne fortsætter som hidtil. Morten Hübbe udtaler:

”Hos Tryg har vi stor respekt og beundring for de resultater Alka’s medarbejdere leverer, både når det gælder kundetilfredshed, nogle af forsikringsmarkedets mest avancerede teknologiske løsninger og Alka’s økonomiske resultater. Alka vil bestå som et selvstændigt brand, hvor medarbejdere og ledelsen fortsætter som hidtil. Det er vigtigt for os at fastholde Alka’s mange dygtige medarbejdere. Derfor forventer vi, at enhver reduktion af medarbejdere vil primært ske via naturlig afgang, og medarbejderne i den samlede virksomhed blive behandlet lige. Vi ser frem til at fortsætte Alka’s fokus på enkel hed og attraktive priser, og vi vil gøre vores bedste for, at alle Alka’s kunder bliver endnu mere tilfredse med deres forsikringsselskab.”

Salget er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne og forventes gennemført i 2. kvartal 2018. Alka’s aktionærer blev rådgivet af SEB Corporate Finance og Gorrissen Federspiel.

Fakta om Alka
I 1903 stiftede en kreds af ledere i fagbevægelsen Arbejdernes Livsforsikring, som i 1944 blev til Alka Forsikring ved en sammenlægning med Kooperativ Assurance. I dag er Alka et af Danmarks største forsikringsselskaber med næsten 800,000 policer og årlige bruttopræmier på ca. DKK 2,5 mia. Alka’s værdigrundlag er dog forblevet det samme – det handler om at tilbyde et transparent kvalitetsprodukt til en lav pris – det handler om at gøre det enkelt.

Fakta om Tryg
Tryg er Danmarks største forsikringsselskab og det næststørste selskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I 2016 leverede Trygs 3.300 medarbejdere tryghed til 3 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq Copenhagen, og 60 procent af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 600 mio. DKK til mere end 800 tryghedsskabende formål.

Invitation
Tryg og Alka inviterer til fælles pressekonference kl. 10 .00 i dag. Det foregår i Trygs hovedkvarter på Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Her vil Trygs CEO, Morten Hübbe og Alka’s CEO, Henrik Grønborg sætte flere ord på købet og stå til rådighed for spørgsmål fra pressen under og efter pressemødet.

For yderligere information kontakt venligst
Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka
Direkte: 43 58 59 11
lag@alka.dk

Eller

Tanja Frederiksen, Chef for Coporate Relations i Tryg
Direkte: 51 95 77 79
tanja.frederiksen@tryg.dk