Er du klar til de næste dages store mængder vand?

Pressemeddelelse

28. juni 2017

Sådan dækker forsikringen ved skybrud og regnskyl

DMI varsler op mod 50 millimeter regn de kommende dage, hvor især Aarhus, København og Roskilde er i farezonen for skybrud. Derfor er det en rigtig god idé at se sine forsikringer efter i sømmene – for hvornår er det, forsikringen dækker ved skader forårsaget af uvejret? Og hvornår hænger du selv på regningen?

Der er vådt nyt for de mange danske boligejere, der de kommende dage kan opleve voldsomme regnskyl, og især omkring København, Aarhus og Roskilde kan regnmængderne være så store, at de bliver betegnet som skybrud. Det kan medføre store skader på bygninger og indbo, og derfor er det en god idé at tjekke din forsikring, så du er dækket, inden et decideret skybrud rammer.

- DMI varsler store mængder regn de kommende dage, og derfor råder vi alle til at forebygge vandskader så vidt som muligt for at være sikker på, at forsikringen dækker. Det er også en god ide at tjekke forsikringen, så man ved, hvordan man er dækket, inden vejret begynder at rase igen. Hvis du er det mindste i tvivl om dækningsgraden, så ring til dit forsikringsselskab og få det afklaret. Så risikerer du ikke at ende med kæmpe regning på skader, der ikke er dækket, lyder rådet fra Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka Forsikring.

Sådan dækker forsikringen ved skybrud

Har du en almindelig husforsikring og indboforsikring, dækker de begge vandskader i forbindelse med et skybrud. Skybrud er defineret som en ekstrem kraftig kortvarig regnbyge eller meget kraftig regn i en længere periode. På Forsikrikringsvejret.dk kan du indtaste din adresse og se, om det har regnet så meget på skadestidspunktet, hvor du bor, at der er tale om skybrud.

Dine forsikringer dækker som hovedregel, hvis der er faldet mere end 15 mm på 30 minutter. Med den mængde nedbør betegnes det som et skybrud, og så dækker husforsikringen skaderne på dit hus, mens indboforsikringen dækker skader på dine ejendele, forklarer Lise Agerley.

Men hvis skybrudsskaden skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker, manglende vedligeholdelse eller fejlkonstruktioner på huset, kan forsikringen afvise at dække. Derfor er det vigtigt at vedligeholde huset og udendørsarealerne, hvis du vil undgå skader, der ikke bliver dækket, siger Lise Agerley.

Dokumentér skaderne og anmeld straks

Hvis du har været udsat for skader efter et kraftigt regnskyl, råder Alka til at du tager billeder af skaderne og straks kontakter dit forsikringsselskab, så de kan vurdere sagen.

- Det er en rigtig god ide at fotografere skaderne, så man har dokumentation på omfanget af skaderne. Henvend dig til dit forsikringsselskab med det samme og få anmeldt skaderne. Dit forsikringsselskab vil herefter afgøre, om det er skader, der er dækket af din forsikring, lyder det fra Lise Agerley.

Helgarder dig med tillægsforsikring

Hvis du gerne vil undgå regningen på vandskader, der er forårsaget af kraftigt regnvejr, som ikke kan beskrives som skybrud, kan det være relevant med en særlig tillægsforsikring.

- I de senere år har vi oplevet massive regnskyl, der har forårsaget store ødelæggelser, og det skaber utryghed hos mange. Hvis du er bekymret for, om dit hus er robust nok til det mere voldsomme vejr, er mit råd, at du undersøger muligheden for en tillægsforsikring hos dit forsikringsselskab. Så er du bl.a. dækket, hvis store mængder grundvand eller kloakvand trænger ind og oversvømmer kælderen – også selvom der ikke er tale om skybrud, siger Lise Agerley.

Sådan forbereder du huset til næste regnskyl

Hvis du gerne vil være forberedt på næste omgang kraftige regnvejr, er der meget du selv kan gøre for at begrænse skaderne som følge af vejret.

  • Rens tagrender, nedløbsrør og brønde. Så bliver nedbør eller smeltevand ledt ned i kloakken i stedet for at ’oversvømme’ din grund eller sive ind i huset.
  • Kloakker – særligt i kældre – bør sikres med højvandslukke eller pumpebrønd. Forhør dig hos en autoriseret kloakmester.
  • Har du kælder, kan du med fordel flytte løse genstande op på reoler eller lignende. Særligt elektriske genstande er sårbare overfor vand.
  • Hvis du er plaget af vand, der trænger gennem kældervæggen, kan du sikre dig ved at anlægge et omfangsdræn omkring huset/kælderen.
  • Sørg for at dine udendørsfliser har en hældning, så nedbør løber væk fra huset.
  • Tjek at tagplader og tagsten er korrekt fastgjort og intakte.
  • Tjek at tagantenner samt rygsten på tegl- og betontage er fastgjort.

For yderligere information kontakt venligst
Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka
Direkte: 43 58 59 11
lag@alka.dk