Alka Forsikrings bestyrelse har netop godkendt selskabets årsrapport.

Pressemeddelelse

28. februar 2017

2016 - Årsrapport
Alka har kraftig kundetilgang
 

I 2016 har Alka Forsikring haft en markant vækst i antal nye kunder. I 2016 kom 16.933 nye kunder til Alka, svarende til en vækst på 5 %.
Samtidig steg salget af privatpolicer til eksisterende kunder og udgjorde i 2016 en vækst på 7 % set i forhold til sidste år.

Resultat:
• Årets resultat for Forsikrings-Aktieselskabet Alka er et overskud på 235 mio. kr. efter skatsammenlignet med et overskud på 344 mio. kr. i 2015.
•Det forsikringstekniske resultat blev på 191 mio. kr. i 2016 mod 357 mio. kr. I 2015.
• Combined ratio blev 91 i 2016 mod 83 i 2015. Den højere combined ratio er en del af Alkas strategi og skyldes lavere priser og øgede investeringer i kundevendte aktiviteter.
• Erstatningsprocenten brutto blev 72 i 2016 mod 64 i 2015.
• Bruttodriftsomkostninger for 2016 blev 354 mio. kr. mod 355 mio. kr. i 2015.

Det er kundernes forventninger og de digitale muligheder, der sætter niveauet og skaber fremtiden. Det har Alka investeret i, og resultatet for 2016 afspejler også de øgede investeringer i kundevendte aktiviteter, der fortsat skal styrke Alkas vækst og konkurrencekraft.

I 2016 har Alka været særlig optaget af at udvikle Alka online og loyalitets skabende aktiviteter. De brugervenlige onlineløsninger har haft en stor effekt på Alkas onlinesalg, der er vokset fra 12 % til 25 %.

Onlinesalget har samtidig bidraget til, at Alkas forretningsomfang i policer er vokset med 5 % på nye kunder.

Antal privatkundepolicer er i 2016 steget med 7 % i forhold til sidste år.

Samtidig gik Alkas NPS (Net Promotor Score) i løbet af 2016 fra 34 til 41.Det er et tegn på, at vores strategi og investeringer i kundeoplevelsen harden rette effekt. Jeg er meget tilfreds og stolt over resultatet”, udtaler Alkas administrerende direktør Henrik Grønborg.

For mere information eller interview med adm. direktør Henrik Grønborgkontakt kommunikationsdirektør Lise Agerley
Telefon: 43 58 59 11. Mobil: 40 21 01 77. e-mail: lag@alka.dk

Aarsrapport17