Alka Forsikrings bestyrelse har i dag godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2016.

Pressemeddelelse

24. august 2016

Flere kunder til Alka 

Alka Forsikrings portefølje af individuelle privatkunder er i de første 6 måneder af 2016 vokset med ca. 10.000 kunder, svarende til en helårlig vækst på ca. 5,7 %. Årsagen til udviklingen er primært et stigende antal salg af forsikringer via selskabets hjemmeside samt en væsentlig lavere kundeafgang.

Alka Forsikring har investeret i digitalisering og loyalitetsskabende initiativer, som har skabt positive resultater.

Alka Forsikrings adm. direktør Henrik Grønborg udtaler:

”Alka Forsikring kommer ud med en kraftig vækst for første halvår 2016. Antallet af policer pr. husstand er vokset, og vi kan se, at vores investeringer i kunder og loyalitet har virket efter hensigten. Antallet af husstande der tegner flere policer hos os er stigende, samtidig med at kundeafgangen er faldende. Investeringerne i kundeoplevelserne har i første halvår 2016 betydet lidt mindre fokus på salg til nye kunder i call centret, men mere fokus på den gode kundebetjening, således at kunderne i endnu højere grad føler sig godt behandlet og vælger at samle og forny deres forsikringer i Alka.”

halvAarsrapport2016

halvAarsrapport2016_2

halvAarsrapport2016_3