Alka Forsikrings bestyrelse har netop godkendt selskabets årsrapport.

Pressemeddelelse

2. marts 2016

2015 - Årsrapport
Alka investerer i fremtiden
 

I 2015 har Alka Forsikring haft en præmievækst på over 3 %, hvilket er væsentligt over den gennemsnitlige vækst inden for dansk skadesforsikring. Samtidig har selskabet øgede investeringer i kundevendte aktiviteter, der fortsatskal styrke Alkas konkurrencekraft.

Resultat:
• Årets resultat for Forsikrings-Aktieselskabet Alka er et overskud på 350 mio. kr. efter skatsammenlignet med et overskud på 307 mio. kr. i 2014. Årets resultat er meget tilfredsstillende.
• Det forsikringstekniske resultat blev på 363 mio. kr. i 2015, hvilket også er meget tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af et fornuftigt skadeforløb og afløbsgevinster hidhørendefra tidligere år.
• Combined ratio blev 83 i 2015 mod 84 i 2014.
• Bruttodriftsomkostninger for 2015 blev 355 mio. kr. i 2015 mod 303 mio. kr. i 2014. De øgede omkostninger skyldes, at vi er optaget af at give gode kundeoplevelser og investerer i kundeoplevelse og derfor har ansat flere fuldtidsmedarbejdere, der skal bidrage til, at vi når vores ambitiøse mål. Antal fuldtidsmedarbejdere i 2015 steget fra 473 til 496.
• Erstatningsprocenten brutto blev 63 mod 66 i 2014.

''Alka har også i 2015 haft markant vækst. Den var på 3 % i præmievækst,og vi har fået over 14.000 flere kunder. Vi har vind i sejlene, fordi vi giver danske forbrugere høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vækst, lønsomhed,investeringer i kundeoplevelse og en langsigtet strategi går hånd i hånd medet resultat, som vi er stolte af. Vi har igangsat flere udviklingsprojekter som vil komme kunderne til gode, og dermed fortsat styrke vores evne til at udvikle forretningen og tiltrække flere kunder. Tiltagene er så omfattende at kunderne med sikkerhed vil mødes af en suveræn kundeoplevelse i Alka både nu og i fremtiden, så jeg er meget tilfreds og stolt over resultatet''.

                          Jens Bærentsen               
Adm. direktør, Alka Forsikring
               

aarsrapport2015

For mere information eller interview med adm. direktør Jens Bærentsen
kontakt kommunikationsdirektør Lise Agerley
Telefon: 43 58 59 11. Mobil: 40 21 01 77. e-mail: lag@alka.dk