Husk beviser, hvis du falder på det isglatte fortov

Pressemeddelelse

19. januar 2016

Mangelfuld snerydning kan koste husejere dyrt:

Når frosten hersker som nu, falder danskerne på stribe på isglatte fortov. Er du en af de uheldige, så sørg for at fotografere stedet med din mobil, så du kan bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis du ønsker at søge erstatning. Det er nemlig husejernes ansvar, at fortovet ikke er isglat.

Frost og sne kan få alvorlige konsekvenser for mange danskere. Når det iskolde vejr rammer os, er mange af os nemlig ikke klar til de glatte gader og fortov.

”Når frosten kommer sent, ved vi af erfaring, at danskerne er uforberedte, og så sker der flere ulykker. Især falder mange, fordi der ikke er gruset og saltet, og mange har heller ikke fodtøj på, der er skridsikkert,” siger Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka.

De klassiske skader
Alka oplyser, at de klassiske skader er brud på ben og arme og forstuvninger på hænder, arme, skuldre – også skader på rygsøjlen og ødelagte tænder er hyppige.

”Ulykkesforsikringen dækker faldskader opstået pga. is og sne. Så når man har været hos lægen efter et fald på grund af is og sne, bør man sørge for at anmelde sagen til den private ulykkesforsikring,” siger Lise Agerley fra Alka.

Ulykkesforsikringen kan give dækning af behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, og tandskader dækkes sædvanligvis i forhold til en rimelig og nødvendig tandbehandling.

Husk håndfaste beviser
Er man uheldig at falde, fordi der ikke er ryddet sne og saltet, bør man kontakte husejeren hurtigst muligt for få anmeldt sagen til dennes husejeransvarsforsikring, og det kan være en god idé at tage et billede af stedet som dokumentation for, at der ikke var ryddet sne eller is.

Som udgangspunkt er husejeren ansvarlig, hvis fortovet ikke er gruset, saltet, ryddet for sne mellem kl. 7 og 22, og det er årsagen til, at personer falder og kommer til skade.

Husejerens ansvar beror altid på en konkret vurdering af forholdene på skadetidspunktet. Hvis der måtte opstå tvivl om vejret på skadetidspunktet, kan DMI hjælpe, oplyser Alka.

Gode råd hvis du kommer til skade

  •  Kontakt straks husejeren, der ikke har holdt sit fortov sne- og isfrit og få skaden anmeldt til dennes husejeransvarsforsikring.
  • Husk at fotografere stedet med din mobil, hvis din skade ikke gør det umuligt. I så fald så prøv at få hjælp til fotografering af andre. For du skal bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis du skal have erstatning.
  • Få navne og kontaktdata på eventuelle vidner. De kan vise sig nyttige, hvis din forsikring skal dække din faldskade.
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring straks, når du har været hos lægen.

Undgå faldulykker

  • Sørg for forsvarlig snerydning og få gruset omkring din bolig. Fortov og indkørsel skal være ryddet mellem kl. 7 og kl. 22 på hverdage.
  • Kan du ikke selv rydde sne, er der hjælp at hente hos private firmaer, der tilbyder snerydning og saltning. Pensionister, som ikke selv kan rydde sne, kan i visse tilfælde søge om hjælp hos kommunen.
  • Spørg dine naboer eller venner, om de vil gøre dig en tjeneste og skovle sne, salte eller gruse, hvis du tager på weekend eller ferie. Pligten til at rydde sne gælder også, når du ikke er hjemme.
  • Brug fornuftigt fodtøj med gode skridsikre såler, når du går ud i sneen.
  • Sørg for gode dæk på cyklen eller lad evt. cyklen stå og gå.

Kilde: Alka Forsikring

FOR YDERLIGERE INFORMATION:
Lise Agerley, Kommunikationsdirektør i Alka
Direkte: 43 58 59 11 / Mobil: 40 21 01 77
lag@alka.dk