Alkas samfundsansvar

Corporate Social Responsibility

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Alkas samfundsansvar

Det er Alkas holdning, at hensyn til samfundsansvar oftest er en forudsætning for stabil indtjening. Alka investerer ikke i virksomheder i lande, som på investeringstidspunktet er genstand for en handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Disse principper gælder også, hvor investeringerne foretages af eksterne kapitalforvaltere.

Alka er et forsikringsselskab, der tager samfundsansvar. Vi yder donationer og bidrag til forskellige projekter, værner om medarbejdere og miljøet, og sætter fokus på at udvise ansvarlighed ved udvikling af nye produkter, som kan gøre en forskel og føre til forbedringer i samfundet. 

Alkas indsatser

Læs mere om, hvilke områder Alka har valgt at sætte fokus på. 

 • Trafiksikkerhed

  Som forsikringsselskab anser vi det som vores pligt at forsøge at påvirke trafiksikkerheden. Alka lancerede i 2012 den nye Alka Boks, som kan forbedre trafiksikkerheden markant. Der er d.d. ca. 6.000 kunder, der har en Alka Boks i bilen. 

  Alkas tidligere erfaring med boksen viser, at den reducerer antallet af trafikuheld betydeligt for kunder, der har boksen installeret. Alka Boksen er bl.a. udstyret med GPS, der kan måle bilens hastighed og lokation. I tilfælde af et trafikuheld vil Alka modtage oplysninger fra Alka Boksen om stedet hvor uheldet er sket, bilens hastighed, acceleration og med hvor stor kraft påkørslen er sket. Er der tale om et større uheld, vil Alkas alarmcentral, Falck, automatisk modtage oplysninger om, hvor uheldet er indtruffet, så der kan rekvireres ambulancehjælp.

 • Røgfrit arbejdsmiljø

  Alka er en samfundsansvarlig arbejdsplads med fokus på de ansattes sundhed og trivsel. Medarbejderne har sportsfaciliteter til rådighed i hovedsædet i Taastrup, og i 2012 indledte vi et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og indført røgfri arbejdstid i Alka. I december kom resultatet fra Kræftens bekæmpelse og hovedkonklusionen på deres undersøgelse er, at efter vi har indført Røgfri Arbejdstid i Alka, er fire gange flere af Alkas medarbejdere holdt op med at ryge sammenlignet med den øvrige danske befolkning. 

  Et sundt røgfrit arbejdsmiljø gavner alle. For eksempel er en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen, at flere peger på, at de ikke længere udsættes for tobaksrøg på arbejdet. Hvor 23 % tidligere oplevede at være udsat for tobaksrøg på arbejdet, er det nu kun 3 % der har den oplevelse. 

 • Sociale virksomheder

  Alka yder donationer til velgørende formål og samarbejder med sociale virksomheder og organisationer. Vi sponsorerer og giver økonomisk bidrag til uddelingen af Den socialøkonomiske Årspris. Alka sponsoreret også BY-BI, der er et socialøkonomisk projekt, der involverer og uddanner socialt udsatte mennesker i biavl og honningproduktion og dermed bringer københavnere i nærkontakt med byens natur

 • Dansk Folkehjælp og Julehjælp

  Alka samarbejder med Dansk Folkehjælps Julehjælp, som hjælper danske familier, der ikke har råd til at holde jul. Alka har de seneste år iværksat flere forskellige initiativer blandt medarbejderne og via Facebook, for at samle penge ind, og Alkas bestyrelse donerer hvert år et betydeligt beløb til Julehjælp under Dansk Folkehjælp. 

  Alkas bestyrelse har i 2013 desuden, via Dansk Folkehjælp, doneret et væsentligt beløb til katastroferamte Fillippinerne i forbindelse med en tyfon, der ramte landet.

 • Bloddonor

  Alka lægger hus til den mobile blodbank, og 2-3 gange om året tappes 25 liter blod hos Alka. Det vil sige, at Alka leverer 50-75 liter blod til blodbanken om året.

  At være tappested og støtte bloddonation passer godt til Alkas værdier. Som virksomhed skaber det et fællesskab om et godt formål og stort set alle medarbejdere kan deltage.

 • Reducering af CO2 udslippet

  I Alka arbejdes der løbende på at reducere CO2 udslippet. I 2013 har vi haft vi haft en besparelse på el på 2% svarende til en besparelse på 5,3 tons CO2

  1.800.000 stk. print bliver brugt hvert år i Alka. Vi indførte i januar 2013 et nyt printsystem, Skyprint, og har med dette nedsat forbruget af print med ca. 10 %, svarende til en energibesparelse på 2,1 tons CO2.

Om Alkas organisation

Bliv klogere på Alkas ejerforhold og organisation

Ejerforhold og organisation

Hvorfor vælge Alka Forsikring?

Læs om Alkas tilfredse kunder og få 6 gode grunde til, hvorfor du bør vælge Alka Forsikring.

Alka har tilfredse kunder

Find din pris

Beregn prisen på dine forsikringer og køb dem direkte på alka.dk. 

Beregn din pris