Alkas samfundsansvar

Corporate Social Responsibility

Alka arbejder med både medarbejdertrivsel og sociale initiativer 

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

Alkas indsatser

Alka er også en samfundsansvarlig arbejdsplads med fokus på de ansattes sundhed og trivsel.

Medarbejderne har sportsfaciliteter til rådighed i hovedsædet i Taastrup, og vi har udviklet et kolleganetværk, der består af trænede medarbejdere, som har en støttefunktion for kolleger med private og/eller arbejdsrelaterede problemer. Alle medarbejdere får hvert år tilbudt helbredstjek, og der er adgang til fysioterapi i arbejdstiden i Alka i Taastrup. 

I 2012 indledte vi et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og indførte røgfri arbejdstid i Alka. Resultatet af Kræftens Bekæmpelses undersøgelse er, at efter vi har indført røgfri arbejdstid, er fire gange flere af Alkas medarbejdere holdt op med at ryge sammenlignet med den øvrige danske befolkning. 

Et sundt røgfrit arbejdsmiljø gavner alle. For eksempel er en af hovedkonklusionerne i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse, at flere af vores medarbejdere ikke længere udsættes for tobaksrøg på arbejdet. Tidligere oplevede 23 % at være udsat for tobaksrøg på arbejdet, hvor det nu kun er 3 %, der har den oplevelse. 


 
 • Alka yder donationer til velgørende formål og samarbejder med sociale virksomheder og organisationer. Alka sponserer bl.a. Bybi, der giver hjemløse og asylansøgere en uddannelse som biavlere ved bistader på københavnernes altankasser, i kastanjetræer, i kolonihaver og på byens tage. Det er et projekt, der skaber meningsfuld beskæftigelse for socialt udsatte, samtidig med at der ydes en konkret indsats for miljøsikring og miljøforbedring.

  Alka støtter Baisikelie, som er et socialøkonomisk projekt. Baisikeli sender årligt omkring 2.000 cykler til Mozambique, og skaber således transportmuligheder for fattige mennesker. Vi bidrager med cykler, som er blevet til overs - typisk ved at politiet har beslaglagt stjålne cykler, hvor erstatning for tyveri er udbetalt af Alka. 
  Cyklerne danner i første omgang rammen for en praktisk cykelmekanikeruddannelse, hvor Baisikeli uddanner ressourcesvage unge til cykelmekanikere på samme niveau som den danske mesterlæreruddannelse. Dernæst bliver cyklerne solgt til rimelige priser i Mozambique. Indtjeningen fra salget finansierer alle driftsomkostninger i Mozambique. Forsendelse af cykler fra Danmark til Mozambique og løn til udstationeret dansk personale, finansieres igennem cykelværkstederne i Danmark. Cyklerne danner grundlaget for den danske forretning med udlejning og salg af brugte og nye cykler samt reparation af disse. 
  Ud over sociale aktiviteter i Mozambique, arbejder Baisikeli også med socialt arbejde i Danmark, og har et samarbejde med Frederiksberg og Københavns Kommune, hvor de tager langtidsledige i praktik.

  Den Mobile Blodbank kommer forbi Alka 3-4 gange om året, og det er vores målsætning at motivere så mange medarbejdere som muligt til at melde sig som bloddonor.

  Et andet projekt, hvor Alkas medarbejdere også er involveret, er vores samarbejde med Dansk Folkehjælps julehjælp, som hjælper danske familier, der ikke har råd til at holde jul. Alka har iværksat forskellige initiativer blandt medarbejderne og via Facebook til fordel for julehjælp under Dansk Folkehjælp.

 • Alka er involveret I TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser). TAMU er en praktisk tilrettelagt uddannelse. Målgruppen er unge uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis personlige og sociale vanskeligheder kræver en målrettet pædagogisk og uddannelsesmæssig indsats. 

  Seks gange om året besøger Alkas forsikringsrådgivere TAMU-centrene i Danmark. Her fortæller vi, hvorfor det er en god idé at forsikre sig og rådgiver eleverne ud fra deres livssituation. 

  Indsatsen har fokus på uddannelse og rådgivning af de unge TAMU-deltagere.

 • Alka samarbejder med Dansk Folkehjælps Julehjælp, som hjælper danske familier, der ikke har råd til at holde jul. Alka har de seneste år iværksat flere forskellige initiativer blandt medarbejderne og via Facebook, for at samle penge ind, og Alkas bestyrelse donerer hvert år et betydeligt beløb til Julehjælp under Dansk Folkehjælp. 

  Alkas bestyrelse har i 2013 desuden, via Dansk Folkehjælp, doneret et væsentligt beløb til katastroferamte Fillippinerne i forbindelse med en tyfon, der ramte landet.

 • Alka er er i 2017 indgået som partner i Fælleskabsprisen. Her arbejder Mette Frederiksen (S) og en række virksomheder og organisationer for at finde og anerkende de mennesker og projekter, der bidrager til at styrke fællesskabet og uddeler en pris, der kan fremelske det gode samfund. 

  Vi kan lære noget vigtigt af helt almindelige danskere, og at selv de mindste projekter har stort potentiale for at bidrage til det brede fællesskab og gøre en forskel. Alle kan nominere dem, de mener fortjener anerkendelse. Fællesskabsprisen er til dem, vi ikke kan undvære.
   
  Vinderne af Fællesskabsprisen udvælges af en jury bestående af samarbejdspartnerne. Juryen udvælger vinderne ud fra en række kriterier om f.eks. geografisk placering, køn, fagligt - og socialt fokus. Der skelnes derudover også mellem enkeltpersoner, grupper og foreninger.
   
  Du kan læse mere om Fællesskabsprisen her.

Alkas organisation

Bliv klogere på Alkas ejerforhold og organisation

Ejerforhold og organisation

Hvorfor vælge Alka Forsikring?

Læs om Alkas tilfredse kunder og få 6 gode grunde til, hvorfor du bør vælge Alka Forsikring.

Alka har tilfredse kunder

Find din pris

Beregn prisen på dine forsikringer og køb dem direkte på alka.dk. 

Beregn din pris