Karriereveje i Alka

Hvis du er klogere på dit fag end de fleste

På sporet af kundetrends

Alka lever af at sælge kvalitetsforsikringer til lav pris. Alligevel er det ikke givet, at kunderne selv finder vej til vores indbo, ulykke- og autoforsikringer. Det hænger formentlig sammen med, at forsikringer er lavinteresseområde for mange mennesker.

Derfor lægger vi vægt på at kende kundernes forbrugeradfærd. Vi ønsker at gøre det enkelt for kunden at kende og købe vores forsikringer.

I Analyse og Tarifovervågning, som er en afdeling under Prissætning og Optimering, arbejder fem specialister hele tiden med at forudsige købssandsynligheder, krydssalgsmuligheder og afgangsrisici. "Alkas datawarehouse supplerer med oplysninger om kundernes købsadfærd og produktbehov, og på den baggrund udvikler vi hypoteser, som kan bidrage til at styrke salget'', siger specialist Peter Sørensen.

Når hypoteser og analyser er klar, sendes de til vores Online- og Marketingafdeling som beslutningsgrundlag for fremtidige online- og markedsføringsaktiviteter. "Kort sagt så arbejder vi med dataanalyse til beslutningsstøtte. Det vil i praksis sige med A- og B-test, adfærdsdesign og konverterings-optimering", siger René Ostenfeld.

Lille afdeling - stor indflydelse

Der er ikke langt fra idé til hypotese, model eller projekt. Specialisterne leder efter sammenhænge og mønstre i datakilderne, og når de får øje på en trend, så er ledelsen lynhurtigt med på at teste idéen. ’Vi har en pipeline af hypoteser, som vi brænder for at teste af i et samarbejde med vores kolleger i Online- og Marketingafdelingen’, fortæller René Ostenfeld.

Vores ejerforhold giver os mulighed for at tænke langsigtet, hvilket giver gode arbejdsbetingelser for at udvikle og forfine de metoder vi anvender. Vi har tålmodighed til at afprøve nye metoder og værdsætter at "vende alle sten". Kombineret med vores store datamængder, er det kun fantasien som sætter grænser for vores hypoteser og projekter. ’Med 150.000 besøgende på vores site hver måned er det en spændende udfordring at hjælpe flere af vores kunder til køb af forsikringer’, fortæller René Ostenfeld.

"Vores datadisciplin og størrelse gør det let for os at reagere, når vi får øje på nye kundetrends og vores modeller og analyser anvendes bredt. Det er bekræftende at se ens arbejde omsat til gavn for kunderne og Alka", siger specialist Peter Sørensen.

Højt fagligt niveau og talatletik

Arbejdet i Analyse og Tarifovervågning er meget selvstændigt, og medarbejderne står selv for at tilrettelægge de undersøgelser og den efterfølgende modeludvikling, som har ledelsesmæssigt fokus. "Det er fagligt utroligt inspirerende at udvikle højt avancerede statistiske modeller for efterfølgende at bruge dem i praksis", fortæller specialist Peter Sørensen.

Afdelingen betegner sig selv som et team af individualister med en god kemi og en ligefrem tone. Statistisk analyse og talknuseri er centrale temaer, men det er primært udviklingsopgaverne, som fylder i hverdagen.

Spørger man specialisterne, hvorfor de er glade for at arbejde i Alka, så er svaret først og fremmest et højt fagligt niveau i kombination med et godt kollegialt fællesskab baseret på selvstændige ansvarsområder. Men man skal nok heller ikke undervurdere betydningen af at befinde sig i en kultur, som værdsætter frihed under ansvar, og som har godt styr på data.