Karriereveje i Alka

Hvis du også synes det er spændende at retænke forsikring

Produktansvarlig i Produkter og Processer

Som produktansvarlig får du det overordnede ansvar for et eller flere af Alkas forsikringsprodukter. Dermed er du garanteret et meget udfordrende, krævende og varierende job. Du skal bl.a. sikre, at Alkas produkter matcher kundernes ønsker og behov, er konkurrencedygtige og understøtter salget via vores kundecenter, agenturer, alka.dk og andre digitale platforme. Det kræver, at du kontinuerligt har en finger på pulsen i forhold til, hvordan forsikringsmarkedet udvikler sig og hvilke trends der sker indenfor dit område.
 
Alle produkter skal udvikles og vedligeholdes, så vores processer er effektive og automatiseret, og vores kunder kan betjene sig selv digitalt, når de køber, ændrer deres forsikringer eller skal anmelde en skade. En vigtig del af produkt-udviklingen er også hele tiden at bidrage med ideer til nye, innovative forsikringsprodukter, som vi idemodner, kon-ceptudvikler og tester mod kunderne for at have de rette produkter på hylden til vores kunder. Vi leder derfor bredt, når vi søger inspiration og afprøver løbende nye arbejdsmetoder og værktøjer.
 
Du bliver også eksperten, når vores kunder, kolleger og samarbejdspartnere har særlige spørgsmål til produkterne. Det gælder også i forhold til lovgivning, EU-regler og forbrugerpolitik, da omverden hele tiden stiller nye og højere krav til forsikringsselskaber og det er dit ansvar at sikre, at dit forsikringsprodukt lever op til gældende regler.
Som produktansvarlig har du en spændende hverdag i en engageret og social afdeling, der værdsætter en åben kultur og frihed under ansvar. 

En del af et stærkt netværk

De mange og forskellige opgaver kan du selvfølgelig ikke løse alene. Du samarbejder derfor med alle afdelinger i Alka, så din kontaktflade bliver stor og evnerne til samarbejde udfordres og udvikles konstant.
 

En del af Produkter og Processer

Du er en del af afdelingen Produkter og Processer. Det er en dynamisk og uformel afdeling med mange forskellige profiler og kompetencer. Udover produktansvaret har afdelingen også ansvaret for forretningsgange, processer, kon-troller og projektledelse, der ligger som en naturlig del af udvikling og vedligeholdelse af Alkas produkter.