Alkas specialiststillinger

Hvis du har en særlig næse for tal

Forsikringstekniker i forretningsudvikling

Vi er ikke mange forsikringsteknikere i Alka. Derfor arbejder vi på kryds og tværs af brancherne, hvor vi er ansvarlige for hvert vores produkt. Vi har indflydelse på en nem og ligetil måde. Det kalder vi at gøre det enkelt! 

Vi har de samme udfordringer og problemer som alle andre forsikringsselskaber. Det er et krævende job med mange daglige udfordringer. ”Det spændende ved jobbet er, at vi er omdrejningspunktet – hjertet og motoren i Alka. Vi er med indover rigtig mange opgaver, og det er nemt at få grønt lys til at arbejde videre med en ide”, siger forsikringstekniker Arne Hansen. 

Det arbejder vi med

Porteføljeudvikling og lønsomheden i porteføljen, produktovervågning, økonomi og budgetlægning, konkurrentovervågning, tværgående projekter, mikrotarifering/tariffer, you name it – we have it. Vores opfindelser er bl.a. Alka-boks til bil, respekt for fart, sumløs familieforsikring, kombineret rejse- og afbestillingsforsikring og elektronikdækning. 

Vi skal fortsat udvikle konkurrencedygtige produkter til vores målgruppe – fagforeningernes medlemmer og lønmodtagerne. Og fordi fagbevægelsen er vores ejere, og vi derfor ikke skal tilfredsstille aktionærer på den korte bane, kan vi arbejde mere langsigtet i vores produktudvikling. Vi tjener kunderne – ikke kassen. 

Sådan er vi organiseret

Vores forsikringsteknikere hører til afdelingen Produkt og Proces, som er ledet af Stephan Stenberg.

Velfungerende team

Når vi spørger teknikerne, hvad de sætter pris på, fremhæver de vores kultur – kald det bare Alkaånden. 

En uformel og åben kultur, hvor der ikke er langt til toppen. ”Personalegoderne – de er der bare, jeg tænker ikke så meget over dem, men jo ældre jeg bliver jo gladere bliver jeg for de fleksible arbejdstider. Julearrangement, fastelavn og arrangementer, hvor man knytter familien lidt tættere på Alka, betyder også meget for mig.” siger forsikringstekniker Dan Juul.