Karriereveje i Alka

Hvis du har en særlig næse for tal

Specialist i forsikrings-DNA

Et forsikringsselskabs årsregnskab er et regnskab som alle andre og så alligevel ikke. For i regnskabet har vi afsat et stort millionbeløb til hensættelser, som skal dække de skader, som endnu ikke er sket, men som vi ved kommer. Og det er det, vi gør i Skade Aktuariatet. 

Vi kigger i krystalkuglen, som består af vores kunders skadehistorik, og så bruger vi analyser, statistikker og modeller til at spå om vores kunders fremtidige skadeforløb. Vi er også ansvarlige for beregning af prisen på din forsikring.

Korte kommandoveje og stor indflydelse

Din indflydelse som aktuar er stor, og der er ikke langt fra tanke til handling. I forbindelse med finanskrisen hvor forsikringsbranchen kom ud med store underskud, var vi hurtige til at tilpasse vores hensættelser til markedsudviklingen. ’Det giver stor tilfredshed at se hurtige resultater af sit arbejde’, siger aktuar Søren Bros og forsætter: ’ Korte kommandoveje giver mulighed for at sætte dit eget præg på forretningen og kombineret med smidige forsøg og test, som vi udvikler i samarbejde med marketing, har vi mulighed for hurtigt at omstille vores forretning.’ 

Vores strategiske sigte er at gøre forsikring enkelt. Det fordrer en kreativ og uortodoks tilgang til forsikringer, hvor vi forstår at sætte os i kundens sted.

Et robust team af individualister

Vi er en naturlig del af Forretningsudvikling og arbejder tæt sammen med afdelingerne Produkt og Proces samt Prissætning og Optimering. ’Vi har stor indflydelse på forretningen, og det er motiverende!’, siger aktuar Søren Bros og aktuar Pia Holmgaard supplerer: ’Vi er et lille team med hver vores ansvarsområder. Det giver et godt samarbejde for sådanne nogle individualister som os’.

Spørger du aktuarerne, sætter de pris på friheden i jobbet. ’Vi gider ikke arbejde fra 8-16 eller 9-17. Der skal være frihed under ansvar og mulighed for at være rebelsk, så man kan sidde en hel aften og arbejde, hvis man synes, at det, man har gang i, er spændende’, afslutter Søren Bros.