Lovpligtigt bidrag til Stormrådet

Derfor opkræver Alka stormflods-
afgift

Afgifter til staten og hjælpefonde

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Betaling af stormflodsafgift er lovpligtigt, uanset om du f.eks. bor i hus eller etageejendom.

Hvem skal betale stormflodsafgift?
Når du køber en indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring, bliver du samtidig opkrævet en stormflodsafgift. Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften og viderebetaler den til Stormrådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvornår opkræves afgiften?
Afgiften opkræves første gang du køber en indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring. Herefter opkræves afgiften hvert kalenderår.

I Alka opkræver vi stormflodsafgiften hvert år til januar, hvis du har månedlig betaling.

Hvad koster afgiften?
Afgiften er i 2018 og 2019 sat til 60 kr. for hvert kalenderår pr. forsikring (indbo-, hus- og fritidshusforsikring). Dvs. køber du en forsikring i oktober 2018, skal du betale 60 kr. i stormflodsafgift for 2018 og 60 kr. igen i 2019.

Afgiften går til ramte familier

Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Har du andre spørgsmål til din regning? Find svaret her.