Lovpligtigt bidrag til Stormrådet

Derfor opkræver Alka stormflods-
afgift

Afgifter til staten og hjælpefonde

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Betaling af stormflodsafgift er lovpligtigt, uanset om du f.eks. bor i hus eller etageejendom.

Hvem skal betale stormflodsafgift?
Når du køber en indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring, bliver du samtidig opkrævet en stormflodsafgift. Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften og viderebetaler den til Stormrådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvornår opkræves afgiften?
Afgiften opkræves første gang du køber en indbo-, hus- og/eller fritidshusforsikring. Herefter opkræves afgiften hvert kalenderår.

I Alka opkræver vi stormflodsafgiften hvert år til januar, hvis du har månedlig betaling.

Hvad koster afgiften?
Afgiften er i 2019 og 2020 sat til 60 kr. for hvert kalenderår pr. forsikring (indbo-, hus- og fritidshusforsikring). Dvs. køber du en forsikring i oktober 2019, skal du betale 60 kr. i stormflodsafgift for 2019 og 60 kr. igen i 2020.

Afgiften går til ramte familier

Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.