Lovpligtigt bidrag til Stormrådet

Derfor opkræver Alka stormflodsafgift

Afgifter til staten og hjælpefonde

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræves lovbestemte afgifter til staten og forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Folketinget vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne skal opkræve disse afgifter.

Årlig betaling

Indbo-, hus- og fritidshusforsikringer opkræves stormflodsafgift på 60 kr. om året pr. forsikring, som forsikringsselskaber viderebetaler til Stormrådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet. Stormflodsafgift betales årligt sammen med dine forsikringer. Har du månedlig betaling, opkræves stormflodsafgift hvert år til januar.

Afgiften går til ramte familier

Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Få svar på andre spørgsmål til din regning her.

Bliv klogere på stormflodsordningen i videoerne nedenfor: