Forsikringstjek - Konkurrencebetingelser 2020

1. Generelle betingelser 
Forsikringstjek ("Konkurrencen") afholdes af Alka Forsikring, en del af Tryg Forsikring A/S ("Alka"), CVR.nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, som er undergivet tilsyn af Finanstilsynet. Henvendelser vedrørende Konkurrencen kan rettes til Alka Marketing på [email protected] eller 70121416.

Når du deltager i Konkurrencen, accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser.

2. Hvornår kan man deltage?
Konkurrencen starter den 12. april 2020 og slutter den 03. maj 2020 kl. 23.59.

3. Hvem kan deltage?
Konkurrencen er åben for alle personer der er fyldt 18 år, har en gyldig e-mailadresse og er bosiddende i Danmark. Konkurrencen er ikke købsbetinget, og det er ikke en betingelse for at deltage, at du er kunde hos Alka. Ansatte hos Alka, Alkas koncernforbundne selskaber og deres husstande kan ikke deltage i Konkurrencen.

4. Hvordan deltager man i konkurrencen?
Du deltager i Konkurrencen ved at få foretaget et forsikringstjek og give samtykke til at modtage et telefonisk forsikringstjek med et forsikringstilbud. Det er kun muligt at deltage i Konkurrencen én gang i kampagneperioden.

5. Hvad kan man vinde?
Der trækkes lod om 5 x gavekort på DKK 500 kr. til Alkas gavekortshop. Gavekortet kan indløses i Alkas gavekortshop. Gavekortet kan indløses i Alkas gavekortshop.

Præmierne har en samlet værdi på DKK 2.500 og kan ikke ombyttes til kontanter.

Vinderne af konkurrencen trækkes den 04. maj 2020. Gevinstafgift er betalt af Alka.

6. Udvælgelse og offentliggørelse af vindere 
Vinderne af ’’Konkurrencen’’ udvælges ved tilfældig lodtrækning den 04. maj 2020. Alka vil udvælge 5 tilfældige vindere som bliver kontaktet direkte af Alka via e-mail seneste 5 hverdage efter, at konkurrencen er afsluttet. Navnene på vinderne vil blive offentliggjort på www.alka.dk/forsikringstjek-alle. Hvis vinderen ikke kan kontaktes inden for 30 kalenderdage fra konkurrencen er afsluttet, f.eks. fordi e-mail ikke besvares, er Alka berettiget til at udvælge en anden vinder ved tilfældig lodtrækning. Præmien vil blive sendt elektronisk til vinderen via e-mail. Såfremt Alka kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, f.eks. ved kvittering, er Alka ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien.

7. Immaterielle rettigheder
Alkas varemærker og øvrigt materiale på siden er beskyttet af almindelige immaterialretlige regler medmindre andet er angivet, og må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Alka.

8. Diverse 
Alka forbeholder sig retten til at ekskludere en deltager fra Konkurrencen ved enhver mistanke om snyd. Alka forbeholder sig retten til at ændre i Konkurrencens vilkår samt at stoppe Konkurrencen uden varsel, såfremt dette af konkrete eller juridiske grunde bliver nødvendigt. Ethvert tvivlstilfælde relateret til Konkurrencen afgøres af Alka.

9. Personoplysninger 
Ved deltagelse i Konkurrencen registrerer Alka dine personoplysninger til brug for administration af Konkurrencen og til brug for markedsføring fra Alka. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil udelukkende blive brugt til disse formål. På www.alka.dk/privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer.