Beredskab

Hvem kontakter jeg ved en beredskabssituation?

Enhver medarbejder i Alka, der i forbindelse med sit daglige arbejde observerer eller får oplysninger om en hændelse, der potentielt kan påvirke Alkas forretningsdrift, skade medarbejdere og værdier, herunder men ikke begrænset til, at true overholdelsen af Bestyrelsens målsætning for maksimal nedetid samt tab af data, har pligt til straks kontakte et medlem af Beredskabsgruppen herom.

Hvem er Beredskabsgruppen?

Claus Wigen IT-drift:  Mobiltelefon: 40432558 Arbejdsnummer:43585542

Verner Bech Forvaltning: Mobiltelefon: 28927406 

Henrik Frost Jensen IT Operations & Security: Mobiltelefon 27255116 Arbejdsnummer: 43585116

Allan Romer Jørgensen IT-Sikkerhed: Mobiltelefon: 23718225

Hvor skal vi mødes?

Beredskabsgruppen: Mødelokale: Serviceforbundet i IT-afdelingen i Alka-huset
Koordinationsudvalget: Bestyrelsesværelse i Alka-huset
Ledere: Afvent nærmere besked via skærmen og/eller SMS
Medarbejdere: Afvent nærmere besked via skærmen, og/eller nærmeste leder

Såfremt nævnte lokaliteter ikke er til rådighed, tilgængelige eller på anden måde uhensigtsmæssige, aftales andet mødested.

Hvad gør jeg i tilfælde af brand?

1.Red mennesker
2.Alarmer brandvæsen. (Ring 0 112) og meddel:
3.Hvor det brænder
4.Hvad der brænder
5.Hvorfra du ringer
6.Bekæmp ilden hvis det er muligt, og hjælp andre

Hvis der ikke er synlig røg, eller direkte ild, eller der er tale om falsk alarm, så gå tilbage til din arbejdsplads og afventer besked via skærm, eller fra 'de blå mænd'.

Hvad hvis der skal ske en evakuering?

Er der her tale om en situation der kan kompromittere medarbejdernes sikkerhed skal lokaliteterne evakueres, og forlad i dette tilfælde huset stille og roligt ad nærmeste udgang eller flugtvej – undgå panik.

I tilfælde af evakuering gives der besked via skærm og/eller der adviseres manuelt på gange, kontorer og mødelokaler.

Bliv på mødestedet og afvent nærmere instrukser fra Beredskabsgruppen.

Hvor skal vi mødes?

Alka-huset:

Medarbejdere, herunder Beredskabsgruppen og Koordinationsudvalget, samles udenfor huset på den sydlige parkeringsplads på selve Engelholm Allé. (I tilfælde af dårligt vejr er mødestedet CITY 2)

Århus/Kolding: Ved evakuering af lokaliteterne i Århus og Kolding gælder lignende procedurer tilpasset de lokale forhold.

Hvor finder jeg mere information?

Brandinstruks finder du på Alkas Intranet under: Sikkerhed/Arbejdsmiljø

IT Sikkerhedspolitik og IT Beredskabsplanen finder du på Alkas Intranet under: Sikkerhed/Arbejdsmiljø -> IT Sikkerhed

Beredskabsgruppen, IT Sikkerhedsudvalget samt de der i øvrigt har fået IT Beredskabsplanen udleveret på USB-Nøgle eller i papirform, kan ligeledes se IT Beredskabsplanen på Internettet ved at klikke på nedenstående link

Beredskabsplan på Office 365