ErhvervsCenter Alka

Løsøreforsikring

For spørgsmål, ændringer eller tilbud, ring til ErhvervsCenter Alka på 43 58 55 73 
Vi sidder klar alle hverdage 8.30-16.00

Alkas erhvervsafdeling

Bliv klogere på løsøreforsikring

Løsøreforsikringen dækker jeres flytbare ejendele (løsøre), f.eks. inventar, installationer, driftsudstyr, kontormaskiner og administrativt udstyr.

  • Dækning

    Løsøreforsikringen dækker

    • Brand
    • Tyveri
    • Vand

    Tilvalg

    • Omkostninger til genfremstilling af data

      Alka Boksen giver dig 25 % rabat på din bilforsikring. Alka Boksen koster 1.000 kr. at få installeret.

    • Meromkostninger for at fortsætte drift af virksomheden

      Førerforsikringen dækker hvis føreren af din bil kommer til skade i en ulykke.

    Løsøreforsikringen dækker ikke

    • Skader der ikke anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning
    • Simpelt tyveri, bortset fra forretningscykler
    • Skade på varer der er i kælder, med mindre disse er anbragt på et fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet