ErhvervsCenter Alka

Fagforeningsforsikring

For spørgsmål, ændringer eller tilbud, ring til ErhvervsCenter Alka på 43 58 55 73 
Vi sidder klar alle hverdage 8.30-16.00

Alkas erhvervsafdeling

Bliv klogere på fagforeningsforsikringen

Fagforeningsforsikringen er udviklet i tæt samarbejde med hovedforbund og lokalafdelinger. Sammen kommer vi frem til den bedste løsning.

Forsikringen tegnes som en samlet løsning, og har en række dækninger, som er særlige for Alkas fagforeningsprodukt. Vi har forsøgt at beskrive det i nedenstående hovedoverskifter. Men det er lidt for omfattende at beskrive her, så vi vil anbefale jer, at kontakte os, så vi sammen kan finde den rigtige løsning til jer.

 • Dækning

  Fagforeningsforsikringen dækker

  • Brand, tyveri og vand
  • Meromkostning
  • Nøgler og låse
  • IT-forsikring
  • Omkostninger til genfremstilling af data
  • It meromkostning til at fortsætte drift af virksomheden
  • Maskinkaskoforsikring
  • Transportforsikring

  Tilvalg

  • Glas- og sanitetsforsikring
  • Udvidet dækning for rede penge og pengerepræsentativer

  Fagforeningsforsikringen dækker ikke

  • Simpelt tyveri, bortset fra forretningscykler
  • Skader der ikke anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning
  • Skade på varer der beror i kælder, med mindre disse er anbragt på et fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm. over kældergulvet.

  Få det fulde overblik over dine betingelser - ring til os på 4358 5573.